آخرین اخباراجتماعافغانستاناقتصاد و توسعهگزارش

معیینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی معارف مستقل شد


ندیمه سحرامروز دوشنبه رسماً توسط سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری طی مراسم خاص به حیث رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی معرفی و به کارش آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری دید، معیینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی قبلاً در چوکات وزارت معارف کشور فعالیت می‌کرد که چندی قبل از سوی رییس جمهور به حیث اداره مستقل شناخته شد و امروز رسماً رییس‌اش به کار خود آغاز کرد.

سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری هنگام معرفی ندیمه سحر، اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی را شمرده و گفت: اولویت پنجم حکومت وحدت ملی تمرکز روی نظام تحصیلی و تقویت آن می‌باشد.

دانش با بیان اینکه بدون منابع بشری و منابع مالی کار حکومت‌داری خوب نا ممکن است، گفت: رشد منابع بشری برای حکومت‌داری خوب خیلی مهم است به این خاطر لازم دیده شد تا معیینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی به اداره جداگانه ارتقا پیدا کند.

سرور دانش با گفتن این مطلب که تبدیل معیینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی به اداره جداگانه به دو هدف انجام شده است، گفت: هدف اول تمرکز وزارت معارف روی تعلمیات عمومی است که اساس نظام تحصیلی را معارف تشکیل می‌دهد.

دانش علاوه کرد، هدف دوم حکومت به طور خاص اهمیت دادن به تعلیمات تخنیکی و مسلکی است که رشد مهارت‌های فردی از طریق این اداره می‌تواند نقش برازنده‌ای در کاهش بیکاری داشته باشد.

دانش بازنگری چهارچوپ حقوقی این اداره، طرح نصاب مطابق نیاز بازار کار کشور توسط اداره جدید، اصلاحات  بنیادی در اداره، کار روی ارتقای ظرفیت، توجه به کیفیت، الگوگیری از تجربیات این اداره و نظارت جدی از نهادهای خصوصی تعلیمات تخنیکی را از اولویت‌های کاری این اداره بر شمرد.

ندیمه سحر رییس اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی گفت: من برای رشد اداره و تعلیمات تخنیکی از هیچ تلاش دریغ نخواهم کرد.

بانو سحر بیان کرد که نداشتن نصاب و عدم یک راهبرد برای این اداره از چالش‌های ما است و ما و همکاران ما روی راهبرد این اداره کار کرده و نیاز بازار کار افغانستان را مرفوع خواهم کرد.

با آن که سال‌ها است معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی در چوکات وزارت معارف فعال بود اما هنوز هم کارگران فنی فراوانی از کشورهای هم‌سایه در افغانستان مشغول به کار اند و  موفق به بیرون دادن نیروی کار فنی مورد نیاز افغانستان نشده است حالا دیده شود که این اداره چه می‌کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا