آخرین اخبارافغانستانسیاست

مقام طا-لبان به بنت: گزارش‌های نقض حقوق بشر از سوی طا-لبان نادرست است

خبرگزاری دید: مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طا-لبان به گزارش‌گر ویژه حقوق بشر گفته است که اکنون نسبت به گذشته حقوق بشر در افغانستان بهتر تأمین می‌گردد.

مقام طا-لبان به بنت: گزارش‌های نقض حقوق بشر از سوی طا-لبان نادرست است

ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و هیئت همراهش روز گذشته با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رییس الوزرای حکومت سرپرست طا-لبان در قصر سپیدار ملاقات کرد.
انعام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طا-لبان گفت که ریچارد بنت در این دیدار، در مورد نقش زنان در حکومت، تعلیم و کار زنان، حجاب زنان، آزادی مطبوعات، وضعیت زندانیان، تشکیل حکومت همه‌شمول، وضعیت جامعه مدنی و وضعیت صحی و اقتصادی افغان‌ها از مولوی عبدالکبیر معلومات خواست.
معاون سخنگوی طا-لبان افزود که «مولوی عبدالکبیر در این موارد معلومات همه‌جانبه ارایه نموده گفت: افغانستان عضو دیرینه ملل متحد است و به تمام موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های این سازمان که در تضاد با اسلام نباشد، متعهد است».
مولوی عبدالکبیر در ادامه بیان داشت: … اکنون نسبت به گذشته حقوق بشر بهتر تامین می‌گردد، امنیت وجود دارد و به شمول هندوها و سیک‌ها، مرد و زن افغان از این نعمت‌ها مستفید شده می‌توانند.
وی حجاب را از ارزش‌های دینی و فرهنگی دانست و گفت هر زن افغان خود را با حجاب آرام احساس می‌کند.
عبدالکبیر همچنین گفته است که «در حکومت تمام افغان‌ها نمایندگان خود را می‌بینند».
معاون سیاسی ریاست الوزرا گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام‌جویانه و رویه نادرست با زندانیان را رد کرد.
وی به آقای ریچارد بنت گفت که شما زندان‌ها و هر بخش افغانستان را مشاهده کرده می‌توانید.
گفتنی است که گزارش‌گر ویژه ملل متحد قرار است در سفرش به افغانستان گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد ارایه کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا