آخرین اخبارافغانستان

ملل متحد: کمک‌ها به بی‌جاشدگان داخلی و پناهجویان ادامه می‌یابد

خبرگزاری دید: کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جریان سفرش به کابل گفته است که افغانستان با بحران اوکراین فراموش نشده و این سازمان به کمک‌هایش ادامه می‌دهد.

ملل متحد

فلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که با وصف جنگ و بحران در اوکراین، بحران افغانستان به دست فراموشی سپرده نشده است.
فلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته به کابل آمد و هدف سفر خود را تمرکز بر رسیدگی مشکلات بی‌جا شدگان داخلی و عودت مهاجرین خواند.
گراندی در کابل گفت: اینجا آمده‌ام تا بگویم که تنها اوکراین نیست، بحران دیگری در جهان نیز وجود دارد، وضعیت دیگری که نیاز به توجه دارد و افغانستان اولویت ما است.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزود که کمک‌های ملل متحد برای بی‌جاشدگان داخلی در افغانستان ادامه خواهد یافت.
گراندی در ادامه بیان داشت: با کسانی که افغانستان را ترک کرده اند و نیز با کسانی که در داخل این کشور بی‌جا شده اند، به کمک ادامه می‌دهیم.
در همین حال، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طا-لبان گفته است که در همکاری با سازمان ملل متحد، زمینۀ عودت مهاجران افغان از خارج به کشور و نیز برگشت بی‌جاشدگان داخلی به مناطق اصلی شان را فراهم می‌کند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت چندی پیش با نشر گزارشی گفت که شمار بی‌جاشدگان داخلی در افغانستان در یک دهۀ گذشته به بیش از ۶ میلیون نفر رسیده است که دلیل عمدۀ آن جنگ، خشونت و آفات طبیعی مانند خشکسالی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا