آخرین اخباراسلایدشوافغانستان

ملک ستیز: اعضای شورای صلح عامل جنگ هستند


ملک ستیز کارشناس امور سیاسی و صاحب نظر روابط بین‎الملل، در نوشته‎ای کوتاه گفته است که به سه دلیل موجودیت شورای عالی صلح را ناموجه می‎داند.
۱. سرنوشت جنگ و صلح را نهادها و کسانی تعیین می‌کنند که منابع، استراتژی و دکترین جنگ را تعیین می‌کنند. در این سه عنصر افغانستان و شورای صلح آن، هیچ نقشی را ادا کرده نمی‌تواند و نخواهد توانست.
۲. مخالفین صلح را در افغانستان، عناصر تاثیر گذاری چون تندروی اسلامی، جیوپولتیک افغانستان و تضاد هژمونی قدرت‌های منطقه‌ای به سان هند، روسیه و چین شکل می‌دهد. این عناصر از قدرت فهم و ظرفیت مدیریت شورای صلح بسیار به‌ دور است.
۳. شورای صلح را کسانی عضو هستند و مدیریت می‌کنند که خود عناصر و مولفه‌های اصلی برای عوامل جنگ هستند. این شورا یک نهاد فکری نیست که بتواند عوامل جنگ و پیش‌زمینه‌های صلح را مورد پژوهش و تحلیل قرار دهد. از این‌رو شورای صلح خشم مخالفین صلح را در افغانستان بیش‌تر ازهمیشه بر می‌تازد. چنان‌چه از اهداف اصلی تروریستان قرار می‌گیرد.

من در نخستین روزهای تشکیل حکومت وحدت ملی از رییس‎جمهور غنی تقاضا کردم این نهاد را منحل کند و هنوز هم به این باور هستم.
ملک ستیز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا