آخرین اخبارآزادی بیانافغانستانامنیت و حوادثجهانحقوق بشرحکومتخبر های مهمدولت فراگیررسانه‌هازنانکودکانمنطقه

موضوعات مهم نشست آتی دوحه/ ساختار حکومت فراگیر مطرح می شود

خبرگزاری دید: برخی منابع مدعی شده اند در نشست هماهنگی میان نمایندگان آمریکا و سازمان‌ملل، دستور دور سوم نشست دوحه در ۱۵ مورد نهایی شده است. ساختار حکومت فراگیر، تعیین نماینده ویژه برای افغانستان، ارزیابی خواسته‌های سیاستمداران در تبعید، زنان افغانستان و نمایندگان جامعه مدنی؛ بررسی وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان تحت حاکمیت طا-لبان، بحث همه‌جانبه در مورد موضع طا-لبان درباره زنان، دختران و رسانه‌ها از جمله ۱۵ مواردی است که گفته میشود قرار است در نشست سوم دوحه مورد رایزنی قرار بگیرد.

موضوعات مهم نشست آتی دوحه/ ساختار حکومت فراگیر مطرح می شود

نشست سوم دوحه برای افغانستان قرار است برگزار شود. گرچه نشست های قبلی بدون حضور داشت نمایندگان طا-لبان انجام پذیرفت و دستاورد ملموسی برای مردم افغانستان به دنبال نداشت.

طا-لبان برای اشتراک در نشست‌های قبلی شروطی را اعلام داشته بودند که مورد پذیرش ملل متحد قرار نگرفت بدین لحاظ نمایندگان حکومت سرپرست از اشتراک در نشست های قبلی دوحه امتناع ورزیدند.

چانه زنی‌ها ادامه دارد که در نشست آتی دوحه برای افغانستان نمایندگان طا-لبان نیز حضور داشته باشند.

بدین منظور به نقل از برخی منابع ۱۵ مورد قابل طرح میان نمایندگان ایالات متحده و ملل متحد در نشست آتی دوحه نهایی شده است که شامل موارد زیر است.

۱ – بررسی وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان تحت حاکمیت طا-لبان

۲ – بحث همه‌جانبه در مورد موضع طا-لبان درباره زنان، دختران و رسانه‌ها

۳ – بحث در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان

۴ – ارزیابی خواسته‌های سیاستمداران در تبعید، زنان افغانستان و نمایندگان جامعه مدنی

۵ – چالش‌های فراروی فعالیت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما)

۶ – ارزیابی وضعیت آزادی بیان در افغانستان تحت کنترل طا-لبان

۷ – گزارش نماینده ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدیدات امنیتی از افغانستان تحت حاکمیت طا-لبان به منطقه و جهان

۸ – بحث کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش مشکلات اقتصادی

۹ – دیدگاه نمایندگان جامعه‌جهانی از جمله امریکا و کشورهای منطقه در مورد حاکمیت طا-لبان در افغانستان

۱۰ – بحث در مورد ساختار حکومت فراگیر در افغانستان

۱۱ – ارزیابی مبارزه با دا/عش و موادمخدر در افغانستان

۱۲ – بحث در مورد تاثیرات تغییرات_اقلیمی بر افغانستان و راهکارهای مبارزه با آن

۱۳ – بحث در مورد چالش‌های فراروی بخش خصوصی

۱۴ – بحث در مورد چالش‌های سیستم مالی و بانکی افغانستان و جستجوی راه‌حل برای آن

۱۵ – بحث همه‌جانبه در مورد ارائه کشت_جایگزین تریاک برای زارعین افغانستان

شایان ذکر است که این ۱۵ موارد تا کنون به صورت رسمی تایید نشده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا