آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

موقف «نور» از منظر حق و تکلیف!

فراموش نکنید که گاهی یک چرخش تصادفی در یک مرحله از تاریخ حتی می‌تواند تا فرداهای دور مسیر زندگی و تحولات جوامع انسانی را سمت‌وسو دهد.


اگر چشم حقیقت‌بین ما را پرده تعصب و عناد نپوشانیده باشد، در پس پرده موضع‌گیری اخیر والی بلخ در برابر حاکمان ارگ و سپیدار نوعی مشروعیت رو به تصاعد دینی و ملی را به روشنی مشاهده کرده می‌توانیم.
منظورم از ذکر مقوله‌های «حق» و«تکلیف» همان دموکراسی و دین است که جامعه سیاسی موجود ما را از بن‌مایه معرفی می‌کند. پابندی و یا عدول از این دو مبنا، میزان مشروعیت و عدم مشروعیت حاکمان نظام و منتقدان و مخالفان آن‌ها را مشخص می‌نماید.
از نظر توجیه دموکراتیک مسئله، موقف اخیر آقای نور را می‌توان نوع بارزی از تلاش برای جلوگیری از بحران مشروعیت بیشتر و انحراف نظام سیاسی به سمت استبداد و تمامیت‌خواهی خواند که بر اثر سکوت معنی‌داری در شانزده سال پسین روبه گسترش بوده تا به اینجا رسیده است.
از نظر توجیه دینی مسئله می‌توان به چنین عصیان‌گری شجاعانه امر به معروف و نهی از منکر در مقیاس بلند به منظور متوقف کردن حق‌تلفی، تعصب و عدم رعایت توصیه‌ها و تاکیدات دینی در امر حاکمیت جامعه دینی و امور مربوط به رعایای جامعه اسلامی از سوی حکام ناعادل نام داد.
در بیشتر از یک و نیم دهه اخیر و به خصوص در دور دوم حکومت کرزی و مدت زمانی که از حکومت وحدت ملی می‌گذرد، همه مردم افغانستان در جست‌وجوی یک صدای رسا به نفع برگشت به ارزش‌های دینی و ملی و به نفع اعاده حقوق حقه مردم و همین طور دموکراسی و عدالت بوده‌اند که این صدا گاهی اگر از جایی بر خواسته یا سرکوب شده و یا خود به خود فرو نشسته است.
حالا این فرصت و زمینه برای همگان میسر شده تا در سایه این وضع پیش آمده در جهت بر آورده کردن مطالبات برحق ملی به نفع امنیت، ثبات و همگرایی اقوام استفاده بهینه کنند و حمایت شان ازین موضع دادخواهانه و ملی را منوط به اغراض و امیال شخصی، قومی و گروهی نسازند.
همه می‌دانیم که حکومت متاسفانه سخت تیمی شده است، عدالت و انصاف وجود ندارد، خارجی‌زدگی بیداد می‌کند و نفاق قومی بیشتر از هر زمان دیگر، دامن گسترده است.
پس با متوقف کردن این روند، در قدم اول به فکر ارایه طرح بدیل و جامع برای مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی مساعدت کننده به افغانستان، در قدم بعدی باشیم.
فراموش نکنید که گاهی یک چرخش تصادفی در یک مرحله از تاریخ حتی می‌تواند تا فرداهای دور مسیر زندگی و تحولات جوامع انسانی را سمت‌وسو دهد.
چرخش اخیر به نفع همه و حتی به نفع مخالفان و معاندانش نیز بوده می‌تواند مشروط بر این‌که در نیمه راه نه ایستد و به منافع ناچیز معاوضه نگردد.
برنا صالحی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا