آخرین اخبارافغانستانحقوق بشرزنانسیاستگزارش

دانش‌آموزان به نشست قندهار:

مکاتب باز شود جهان امارت را به رسمیت می‌شناسد/ آمار ازدواج‌های زیر سن افزایش یافته است

رسول شهزاد: کابل
خبرگزاری دید: همزمان با یک سالگی دولت پیشین و بسته بودن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از دانش آموزان دختر با اشاره به نشست قندهار می‌گویند که طا-لبان می‌توانند با بازگشایی مکاتب رضایت جامعه جهانی را کسب کنند، زیرا با بسته بودن مکاتب آمار ازدواج‌های زیر سن افزایش یافته است.


در یک سال اخیر نشست‌هایی از سوی طا-لبان برگزار شده است، اما زنان می‌گویند که تامین حقوق زنان در هیچ نشستی در آجندا نبوده است.
فرشته فرحان یک دانش‌آموز مکتب که در یک سال گذشته خانه‌نشین شده می‌گوید: با بسته شدن مکاتب مشکلات روحی و روانی زیادی دامن‌گیر دختران شده است.
فرحان می‌گوید که ما امیدواریم، امارت اسلامی هر چی زودتر سیاستش را در قبال تحصیل و کار زنان تغییر بدهد وگرنه ضربه جبران ناپذیر بر جامعه وارد می‌شود.
وی می‌گوید که طا-لبان با بسته کردن مکاتب دختران می‌خواهند ریشه زنان را از بین ببرند به همین خاطر مکاتب را بسته‌اند، وقتی مکاتب بسته باش دانشگاه‌ها هم از بین می‌رود.
فرحان افزود که بازگشایی مکاتب بسیار مهم است و باید در تمام نشست‌ها آجندای اصلی همین موضوع باشد. در نشست‌هایی که از سوی طا-لبان در مورد وضعیت کشور برگزار می‌شود باید به زنان حق و اجازه حضور و ابراز نظر بدهند.
این در حالی است که یک نشست بزرگ در قندهار از سوی مقامات بلند پایه امارت اسلامی برگزار شده و گفته شده که هدف از برگزاری این نشست صحبت روی مسایل ملی کشور است.
فرحان از جامعه جهانی و نهادهای حامی زنان می‌خواهد که برای زنان بورسیه‌های تحصیلی را فراهم کنند تا بتوانند تحصیل کنند.
مهتاب عباسی یکی دیگر از دانش آموزان به خبرگزاری دید گفت که در یک سال گذشته افسرده شده و نمی‌تواند به درس و تحصیل ادامه بدهد.
عباسی می‌گوید که با بسته شدن مکاتب، خیلی از دختران ناامید و مجبور به ازدواج شدند و زیر سن حاضر شدند عروسی کنند و خانم خانه باشند.
وی می‌گوید، نشستی که در هرجای از سوی طا-لبان برگزار می‌شود باید به زنان سهم داده شود و جایگاه و حقوق زنان در نظر گرفته شود. در تمام نشست‌ها روی مکاتب صحبت شود زیرا آینده دختران و آینده کشور بستگی به آموزش دارد.
عباسی افزود که اگر طا-لبان حقوق زنان و دختران را تامین و مکاتب را باز گشایی کنند، می‌توانند از جوامع بین‌المللی مشروعیت بگیرند.
بهشته شالیزی یکی از خبرنگاران در مورد برگزاری نشست قندهار به خبرگزاری دید گفت: این نشست نمی‌تواند گره مشکلات افغانستان را باز کند، زیرا زنان که نیم از پیکر جامعه هستند نادیده گرفته شده‌اند.
شالیزی می‌گوید که امارت اسلامی باید ارزش آموزش و تحصیل را بداند، زنان باسواد می‌توانند جامعه را باسواد کنند.
وی افزود که اگر در نشست‌ها و جرگه‌های طا-لبان جایگاه برای زنان در نظر گرفته نشود، طا-لبان نمی‌توانند مشروعیت داخلی و خارجی کسب کنند.
ضحی علی یکی دیگر از دانش‌آموزان به خبرگزاری دید گفت که اگر مکاتب باز نشود، آمار افسرد‌گی و مشکلات روانی و حتا خودکشی افزایش خواهد یافت چون دختران به کلی ناامید شده‌اند.
علی می‌گوید که طا-لبان هیچ دلیل منطقی برای بستن مکاتب ندارند، در حالی که مکاتب در ولایات باز است ولی امارت در کابل اجازه آموزش را از دختران گرفته است.
وی می‌گوید که اگر طا-لبان مکاتب را بازگشایی کنند و حقوق زنان را تامین کنند می‌توانند در جامعه مورد قبول واقع شوند و وقتی که مشروعیت داخلی کسب کنند در سطح بین‌المللی نیز می‌توانند مشروعیت کسب کند.
گفتنی است که از ۲۴ اسد سال گذشته مکتب‌های متوسه و لیسه به روی دختران بسته است. تاکنون شمار زیادی از کشورها، نهادها و سازمان ملل متحد از طا-لبان خواسته که مکاتب بالاتر از صنف ششم را باز کنند، اما موفقیتی حاصل نشده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا