آخرین اخباراجتماعافغانستان

نام جاده «فیض محمد کتاب» تغییر داده شد

خبرگزاری دید: نام جاده فیض محمد کاتب هزاره که در دوره جمهوری بر جاده پل سوخته تا دارالامان گذاشته شده بود، تغییر داده شد. این جاده به نام قبلی‌اش« جاده چهارقلعه چهاردهی» مسما شده است.

کمیسیون اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ سرپرست در نامه‌ای به رییس‌الوزرا نگاشته که این خیابان به دلیل قدامت تاریخی ۵۰۰ ساله باید به‌ نام «چهار قلعه چهاردهی» تغییر کند.

در نامه آمده که نام جاده فیض‌محمد کاتب هزاره تا اکنون در اسناد حکومتی رسمیت ندارد و به همان نام قبلی چهار قلعه چهاردهی ثبت شده است.

طبق این نامه، که (دوم حمل) صادر شده، ملا حسن آخوند رییس‌الوزرا به وزارت اطلاعات و فرهنگ، نظر هیئت اداری کمیسیون این وزارت را که شامل امضأی (وزیرهای تحصیلات عالی، معارف، عدلیه و وزیر کار و امور اجتماعی) می‌شود، تأیید کرده و دستور داده که طبق آن عمل شود.

خیابان پُل‌سوخته – دارالامان پیش از نام‌گذاری به‌ نام فیض‌محمد کاتب هزاره به‌ نام چهار قلعه چهاردهی یاد می‌شد.

شورای وزیران حکومت پیشین جاده پُل سوخته – دارالامان کابل را در سال ۱۳۹۳ به‌نام «فیض‌محمد کاتب هزاره» نام‌گذاری کرده بود.

فیض‌محمد کاتب هزاره نویسنده و تاریخ‌نگار معاصر معروف افغانستان‌ از قوم هزاره و زاده‌ غزنی بود. اثر معروف و معتبر او کتاب «سراج‌التواریخ» است که در پنج‌ جلد نوشته شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا