آخرین اخبارافغانستانسیاست

کمیسیون انتخابات:

نام نامزدان متخلف افشا می‌شود

رییس کمیته رسانه‌ای کمیسیون انتخابات در اولین نشست خبری خویش از رسانه های جمعی خواست که که مطابق طرزالعمل رسانه‌ای کمیسیون از روند انتخابات نشرات داشته باشد.


رییس کمیته رسانه‌ای کمیسیون انتخابات در اولین نشست خبری خویش از رسانه های جمعی خواست که که مطابق طرزالعمل رسانه‌ای کمیسیون از روند انتخابات نشرات داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد رفیع رفیق صدیقی رییس کمیته رسانه ای کمیسیون انتخابات امروز دوشنبه(۲۶سنبله) طی نشست خبری درکابل گفت: انتظار ما از رسانه های جمعی این که مطابق طرزالعمل رسانه ای کمیسیون عمل کند.
آقای صدیقی افزود: اگر رسانه های جمعی قبل از وقت معینه برای نامزدان انتخاباتی کمپاین کند مطابق طرزالعمل رسیدگی به تخلفات رسانه ای جریمه خواهد شد.
آقای رفیق صدیقی با بیان این که رسانه های جمعی اطلاع رسانی معیاری از روند انتخابات داشته باشد، گفت: انتظار ما از مدیران رسانه ها این است که به مصئونیت جانی خبرنگاران خویش توجه داشته باشند و همچنان از نشر کمپاین انتخاباتی قبل از وقت اجتناب نماید.
صدیقی بیان داشت « ما از نامزدان می خواهیم که به قوانین انتخابات احترام گذاشته و پیش از وقت به مبارزات انتخاباتی خویش آغاز نکند در صورتی که خلاف قوانین نافذ، قبل از وقت به مبارزات انتخاباتی خویش آغاز کند ما به عنوان متخلف با آن ها برخورد قانونی خواهیم کرد.».
رفیق صدیقی می گوید: مبازرات انتخاباتی قبل از وقت تخطی نیست، بلکه تخلف ازقوانین است و با عنوان متخلفین نام آن ها افشا خواهد شد.
رییس کمیته رسانه ای کمیسیون مستقل انتخابات گفت: هیئت سیار ما نامزدان را تعقیب دارند که آیا مبازرات قبل از وقت دارند یا خیر.
رفیق صدیقی علاوه کرد «ما تلاش می کنیم که نامزدان که قرار است به پارلمان افغانستان برود ازامروز باید عادت به رعایت قانون پذیری کنند.»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا