آخرین اخبارافغانستانروند صلحسیاست

نبیل: نامه‌ای به آدرس پاکستان و طالبان نیز ارسال شود

رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی کشور می‌گوید امیدوار است نامه‌ای به آدرس پاکستان و طالبان ارسال شود تا آن‌ها نیز صلح را ترویج دهند، نه جنگ.

رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی کشور می‌گوید امیدوار است نامه‌ای به آدرس پاکستان و طالبان ارسال شود تا آن‌ها نیز صلح را ترویج دهند، نه جنگ.
به گزارش خبرگزاری دید، رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی در پیوند به نامه وزیر امور خارجه امریکا به رییس جمهور اشرف غنی، می‌گوید امیدوار است چنین نامه‌ای به آدرس پاکستان و طالبان نیز فرستاده شود تا توازن حفظ شده و پاداش به گروهی برای خشونت نباشد.
نبیل در توییتی نگاشته است: فکر می‌کنم به خاطر ثبات افغانستان و منافع امنیت ملی کشورهای غربی، امیدوارم نامه مشابهی به طالبان از طریق پاکستان ارسال شود، تا طرف دیگر به فکر پیروزی نظامی نباشد و «کرنیل امام» دیگری را در خاک افغانستان انتصاب نکند.
به گفته وی، تأمین صلح و رویکرد متعادل نیاز به ارسال نامه‌ای به آدرس پاکستان/طالبان دارد، تا آن‌ها صلح را ترویج کنند، نه جنگ!
وی افزود: من فقط امیدوارم چنین رویکرد ناموزون موجود در نامه، گروه دیگر را جسور نکند که فکر کنند برای خشونت پاداش وجود دارد.

رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی کشور می‌گوید امیدوار است نامه‌ای به آدرس پاکستان و طالبان ارسال شود تا آن‌ها نیز صلح را ترویج دهند، نه جنگ.
به گزارش خبرگزاری دید، رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی در پیوند به نامه وزیر امور خارجه امریکا به رییس جمهور اشرف غنی، می‌گوید امیدوار است چنین نامه‌ای به آدرس پاکستان و طالبان نیز فرستاده شود تا توازن حفظ شده و پاداش به گروهی برای خشونت نباشد.
نبیل در توییتی نگاشته است: فکر می‌کنم به خاطر ثبات افغانستان و منافع امنیت ملی کشورهای غربی، امیدوارم نامه مشابهی به طالبان از طریق پاکستان ارسال شود، تا طرف دیگر به فکر پیروزی نظامی نباشد و «کرنیل امام» دیگری را در خاک افغانستان انتصاب نکند.
به گفته وی، تأمین صلح و رویکرد متعادل نیاز به ارسال نامه‌ای به آدرس پاکستان/طالبان دارد، تا آن‌ها صلح را ترویج کنند، نه جنگ!
وی افزود: من فقط امیدوارم چنین رویکرد ناموزون موجود در نامه، گروه دیگر را جسور نکند که فکر کنند برای خشونت پاداش وجود دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا