آخرین اخبارافغانستانایرانسیاست

نتایج حاصله از تحقیقات با جانب افغانستان در میان گذاشته می‌شود

هیئت عالی‌رتبه دیپلماتیک ایران به هدف بررسی حادثه ۱۳ ثور در امتداد سرحد افغانستان و ایران که دیروز صبح وارد کابل شده و با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه دیدار داشته، تاکید نموده که مدارک موجود را از مجاری قانونی بررسی می‌نماید.

هیئت عالی‌رتبه دیپلماتیک ایران به هدف بررسی حادثه ۱۳ ثور در امتداد سرحد افغانستان و ایران که دیروز صبح وارد کابل شده و با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه دیدار داشته، تاکید نموده که مدارک موجود را از مجاری قانونی بررسی می‌نماید.
به گزارش خبرگزاری دید، هیئت ایرانی به ریاست آقای محسن بهاروند معین وزارت امور خارجه ایران، محموله وسایل و تجهیزات طبی را به هدف مبارزه با کرونا نیز در طیاره حامل خویش به کابل انتقال دادند.
در آغاز ملاقات آقای اتمر از کمک تجهیزات طبی و دیگر همکاری های ایران در دوران دشوار مبارزه با کرونا با مردم و دولت افغانستان سپاسگزاری کرد.
آقای اتمر در مورد حادثه المناک ۱۳ ثور، مراحل مختلف تحقیقات هیئت افغانستان پیرامون آن و اسناد و مدارک به دست آمده صحبت نموده و خواهان توجه بیشتر دولت ایران به تحقیقات مشترک گردید.
آقای اتمر اذعان کرد که هدف از این تحقیقات دریافت حقایق، رسید‌گی قانونی به عاملین آن و اتخاذ تدابیر لازم است تا در آینده از واقع شدن چنین حوادث ناگواری که ممکن بر روابط حسنه دو کشور دوست و همسایه تاثیرگذار باشد، جلوگیری شود.
محسن بهاروند رییس هیئت ایرانی با ابراز تاثر عمیق در مورد حادثه، وقوع آن را به شدیدترین الفاظ محکوم نمود.
او با اشاره به روابط برادرانه و حسنه دو ملت و دولت، افزود که این عمل به هیچ وجه برای مردم و دولت ایران قابل قبول نبوده و دولتش متعهد است تا این حادثه را مشترکاً با هیئت افغانستان تا تامین عدالت بررسی و تعقیب نماید.
آقای بهاروند گفت که اسناد و مدارکی را که هیئت تحقیق جانب افغانستان یافته تسلیم شده و آن را از مجاری مرتبط دولت خویش نیز تحقیق نموده و نتایج حاصله را با جانب افغانستان شریک خواهد ساخت.
هردو جانب با تاکید بر نتایج تحقیقات و رسیدگی قانونی به عاملین این حادثه، روی چارچوب‌های دو جانبه به هدف تقویت روابط و راه‌کارهایی که بتواند در آینده از تکرار این حوادث جلوگیری نماید، به تفصیل بحث نمودند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا