آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

نخستین محموله دهلیز ترانزیتی ایران، افغانستان و ازبیکستان بارگیری شد

نخستین محموله آزمایشی دهلیز ترانزیتی از بندر عباس ایران تا ازبیکستان از مسیر افغانستان بارگیری شده و مبدا جنوب ایران را به مقصد ترمز ازبیکستان در چارچوب کنوانسون جهانی «تیر» ترک کرد.


به گزارش خبرگزاری دید، حسنی مبارک عزیزی معین پالیسی و تخنکی وزارت ترانسپورت، افتتاح و آغاز اولین محموله آزمایشی این کریدور را در قسمت تحکیم و توسعه روابط ترانسپورتی و ترانزیتی مهم عنوان کرد.
او تاکید کرد که رهبری وزارت ترانسپورت در تلاش است تا روابط بهتر ترانسپورتی را با کشورهای منطقه و همسایه تامین کند و از نقطه وصلی که افغانستان قرار دارد جهت رشد اقتصادی استفاده درست کند.
این محموله دو کانتینر اموال تجارتی (تایرو چای خشک) است که تحت سیستم جهانی تیر از بندر عباس ایران با وسایط شرکت ترانسپورتی افغان تیر بارگیری و به مقصد ازبیکستان حرکت کرده است.
اداره ترانسپورت جاده نیز می‌گوید که آغاز اولین محموله آزمایشی از این کریدور، نشان‌دهنده آن است که رهبری حکومت افغانستان در قسمت توسعه ترانسپورت، ترانزیت و تجارت در قلمرو خود و اتصال کشورهای آسیای میانه بوده که این مسیر کوتاه کم هزینه و همچنان نقش موثر را در راستای توسعه همکاری های منطقه‌ای را دارد.
قابل تذکر است، بربنیاد فیصله جلسه ششم کمیته ملی تیر، این اولین بار است که آغاز عملیات تیر برای این محموله از دوغارون ایران بوده و اختتام عملیات تیر در بندر حیرتان صورت می‌گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا