آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

نرخ ارزهای خارجی و افغانی در بازار کابل

نرخ ارز های خارجی در برابر افغانی در بازارهای صرافی کابل امروز (سه شنبه ۲۱ جوزا) در نوسان بوده است.

نرخ ارز های خارجی در برابر افغانی در بازارهای صرافی کابل امروز (سه شنبه ۲۱ جوزا) در نوسان بوده است.
به گزارش خبرگزاری دید، نرخ ارزهای خارجی و بانکنوت افغانی در بازارهای امروز کابل در نوسان است و ارزش پول ملی نشان دهنده حدودی بلند رفتن است.
۱_دالر خرید ……………… ۷۹٫۴۰
۱_دالر فروش …………….. ۷۹٫۴۵
۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۴٫۵۰
۱_دالر استرلیا فروش …….. ۵۴٫۷۰
۱_دالر کانادای خرید ……….۵۹٫۳۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۹٫۵۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۹٫۳۰
۱_فرانک سویس فروش …… ۷۹٫۵۰
۱_یورو خرید ………………… ۸۹٫۴۰
۱_یورو فروش ………………. ۸۹٫۶۰
۱_پوند خرید ………………… ۱۰۰٫۰۰
۱_پوند فروش ………………. ۱۰۰٫۲۰
۱_درهم خرید ………………. ۲۱٫۵۰
۱_درهم فروش ……………… ۲۱٫۶۰
۱_ریال خرید ………………… ۲۱٫۰۰
۱_ریال فروش ……………….. ۲۱٫۱۰
۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۱۳٫۰۰
۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۱۳٫۲۰
فی هزارتومان خرید ………….. ۶٫۰۰
فی هزارتومان فروش …………. ۶٫۰۵
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۱۲۰
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۱۳۰
فی هزارکلدار خرید …………….. ۵۳۵٫۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۵۳۶٫۰۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۴۸٫۶۵
دالر به دالر فروش ………………. ۱۴۸٫۷۰
تومان به دالر خرید ………………. ۱۳۱۵۰
تومان به دالر فروش ……………… ۱۳۱۰۰

◄نرخ اارزها هرلحظه در تغییر بوده بازارثابت نمی باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا