آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

نشست عمومی مجلس نمایندگان برگزار نشد

قرار بود امروز نشست عمومی مجلس نمایندگان کشور برگزار شود که به دلیل نداشتن آجندا برگزار نشد.
این عملکرد هیئت اداری مجلس با انتقاد برخی از نمایندگان مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری دید، فکوری بهشتی در واکنش به برگزار نشدن نشست عمومی مجلس گفته که بارها پیشنهاد شده که مجلس روی وضعیت امنیتی نشست اضطراری تشکیل دهد و طرح امنیتی به حکومت پیشنهاد کند تا نگرانی مردم از بابت نبود امنیت رفع شود؛ اما امروز هیئت اداری برخلاف تمام مقررات و اصول وظایف داخلی، کار را در کمیسیون‌ها اعلام کرده است.
آقای بهشتی افزوده است که نمایندگان در کمیسیون‌ها نیز کار نمی‌توانند؛ زیرا از مقر کمیسیون هردو مجلس به شکل نوبتی استفاده می‌کنند و امروز اعضای مجلس سنا در کمیسیون‌ها نشست دارند.
از سویی هم، فاطمه عزیز دیگر عضو مجلس نیز گفت که مردم افغانستان در شرایط کنونی نیازدارد که نمایندگان بیشتر از سه روز در هفته در نشست‌های عمومی کار کنند، ولی متاسفانه دروازه مجلس بسته است.
رمضان بشردوست گفت با این وجود، نمایندگان مجلس چرا به خود زحمت بدهند و بیایند و آجندای مجلس را تعیین کرده نشست برگزار کنند.
با این همه، عملکرد مجلس نمایندگان برای مردم قابل قبول نبوده و درعین حال همواره با انتقاد مردم مواجه بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا