آخرین اخباراجتماعافغانستانامنیت و حوادثگزارش

نظرسنجی جدید بنیاد آسیا: امید مردم افغانستان به آینده افزایش یافته است

نظرسنجی تازه بنیاد آسیا نشا می‌دهد که امید مردم افغانستان به آینده نسبت به سال‌های پیشین افزایش یافته است. در این نظرسنجی، ۱۸درصد خانوارهای شهری و ۸۲درصد خانوارهای روستایی سهم گرفته‌اند که ۵۱درصد آن مردان و ۴۹درصد دیگر زنان بوده‌اند.

نظرسنجی تازه بنیاد آسیا نشا می‌دهد که امید مردم افغانستان به آینده نسبت به سال‌های پیشین افزایش یافته است. در این نظرسنجی، ۱۸درصد خانوارهای شهری و ۸۲درصد خانوارهای روستایی سهم گرفته‌اند که ۵۱درصد آن مردان و ۴۹درصد دیگر زنان بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دید، در این نظرسنجی آمده‌است که در سال ۲۰۱۹میلادی، ۳۶.۱درصد افغان‌ها به این باور اند که افغانستان در مسیر درستی به پیش می‌رود؛ درحالی‌که در سال ۲۰۱۸میلادی، این رقم ۳۲.۸درصد بوده‌است.
بر بنیاد این گزارش، میزان خوشبینی مردم افغانستان نسبت به آینده به بالاترین حد در هفت سال گذشته رسیده ‌است.
یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد شمار کسانی که باور دارند افغانستان در مسیر درستی به پیش می‌رود، ۲درصد در مقایسه به سال پار میلادی افزایش یافته‌است.
۵۵.۷ درصد پاسخ دهندگان در این نظرسنجی، بهبود امنیت را علت خوشبینی شان نسبت به آینده گفته‌اند در حالی‌که در سال گذشته ۵۱.۸درصد پاسخ دهندگان بهبود امنیت را علت خوشبینی شان گفته بودند.
۴۸.۶درصد از پاسخ‌ دهندگان هم بازسازی را علت خوشبینی شان گفته‌اند – این رقم با سال گذشته تفاوتی نکرده‌ است.
آنانی‌که می‌گویند صلح به جنگ در افغانستان پایان خواهد داد به ۲۶.۳درصد افزایش یافته‌است – این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۱۶.۴ درصد می‌رسید.
در این نظر سنجی، ۶۴درصد پاسخ‌ دهند‌گان گفته‌اند که صلح با طالبان ممکن است که نشان دهندۀ افزایش ده درصدی نسبت به سال گذشته است.
شمار کسانی‌که می‌گویند با طالبان همدردی ندارند با سه درصد افزایش از ۸۲.۴ درصد به ۸۵.۱ درصد افزایش یافته‌است.
در نظرسنجی تازۀ بنیاد آسیا، با ۱۷۸۱۲ تن به‌گونۀ مستقیم در۳۴ ولایت افغانستان گفت‌وگو شده‌است. این گفت‌وگوها در جریان حدود یک ماه – ۱۱جولای تا ۷ آگست – صورت گرفته‌است – درست در زمانی‌که تلاش‌های صلح امریکا و طالبان در اوجش بود.
هرچند در این گزارش گفته شده که خوشبینی مردم نسبت به آینده افزایش یافته، ولی هنوز هم ۵۸.۲درصد شهروندان افغانستان، می‌گویند که کشور در مسیر نادرست به پیش می‌رود. این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی ۶۱.۳درصد بود.
۹۳.۱درصد مصاحبه شوندگان هم گفته‌اند که از طالبان هراس دارند؛ این آمار در سال ۲۰۱۸میلادی، ۹۳.۶درصد بود.
در بخشی دیگر از این نظرسنجی، دربارۀ کارکرد نیروهای امنیتی به ویژه پولیس نیز از مردم پرسیده شده‌است.
۵۸.۴درصد پاسخ‌ دهندگان گفته‌اند که از کارکرد پولیس رضایت دارند که نشان دهندۀ یازده درصد کاهش است. در سال ۲۰۱۸میلادی، ۶۸.۹درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند که از پولیس رضایت دارند.
اما، رضایت از کارکرد ارتش در افغانستان تا اندازه‌‌ای بیشتر شده‌است. در این نظرسنجی آمده‌است که ۵۷.۵درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند که از نقش نیروهای ارتش خرسند استند درحالی که این رقم در سال گذشته ۵۶.۹ درصد بوده است.
کسانی که گفته‌اند ارتش از غیرنظامیان محافظت می‌کنند نیز افزایش را نشان می‌دهد؛ پاسخ ۵۳درصد مردم در این باره مثبت بوده‌است در حالی‌که در سال ۲۰۱۸میلادی، ۵۱.۸ پاسخ‌ دهند‌گان در این باره پاسخ مثبت داده بودند.
در نظرسنجی امسال بنیاد آسیا، همچنان از مردم پرسیده شده است که چه گروه‌هایی تهدید امنیتی ایجاد می‌کنند؟
در پاسخ به این پرسش، ۶۸.۹درصد مردم، طالبان را تهدید نخست دانسته‌اند. از این میان، ۷۵.۹ درصد مردم در روستاها و ۳۷.۲درصد مردم در شهرها بوده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا