آخرین اخبارافغانستانخبر های مهمسیاست

نقاط قوت و ضعف قطعنامه تازه شورای امنیت ملل متحد برای افغانستان از دیدگاه نبیل

خبرگزاری دید: به دنبال تصویب قطعنامه ۲۷۱ شورای امنیت ملل متحد در باره افغانستان، رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی در نظام پیشین، نقاط قوت و ضعف این قطعنامه را توضیح داده است.

رحمت‌الله نبیل در پستی در شبکه اجتماعی اکس، با برجسته کردن مواردی از این قطعنامه، از آن به عنوان نقاط قوت و ضعف یاد کرده است.

او در بخش اول این پست به نقاط قوت قطعنامه پرداخته و نوشته است: «نقاط قوت:- طیف وسیعی از مسائل مهم که گریبان‌گیر مردم افغانستان از جمله حقوق بشر، کمک های بشردوستانه، امنیت و توسعه است را پوشش می دهد. این امر نشان دهنده تعهد جامعه بین‌المللی به رسیدگی به چالش های افغانستان است. قطعنامه بر اهمیت مشارکت زنان و حمایت از حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها تاکید می‌کند. این امر نشان دهنده تعهد جامعه بین المللی به حقوق بشر و برابری شهروندی در افغانستان است. پیشنهاد برای تعامل معنی دار و نقشه راه‌ با هدف مذاکره و اجرای اولویت ها منسجم تر و موثرتر امریست مثبت. این امر می تواند به ایجاد ثبات و توسعه در افغانستان کمک کند. حمایت مستمر از یوناما و نماینده ویژه برای حفظ حضور و تعامل بین المللی مهم است. این امر می‌تواند به ارائه کمک های بشردوستانه و حمایت از صلح و ثبات در افغانستان کمک کند.

نبیل در ادامه نوشته: «توجه مثبت به ارزیابی مستقل و تایید اجرای آن نشان دهنده تعهد به تصمیم گیری آگاهانه در قضایای افغانستان است. این امر می تواند به اطمینان از اینکه اقدامات جامعه بین المللی بر اساس شواهد و داده ها استوار است، کمک کند. فراخوان برای فرستاده ویژه با حضور متخصصین حقوق بشر/حقوق زنان نشان دهنده تعهد به این حوزه هاست. این امر می‌تواند به تقویت حقوق بشر و برابری در افغانستان کمک کند. تاثیر وضعیت افغانستان بر منطقه و فرا منطقه به ضرورت همکاری منطقوی و‌ فرا منطقوی تأکید می‌کند».

از سوی دیگر، آقای نبیل در بخش دوم پست خود به نقاط ضعف قطعنامه پرداخته و موارد آتی را زیر این عنوان مطرح کرده است.

نبیل: نقاط ضعف قطعنامه- بیشتر از کلمات تشویق درخواست استفاده نموده است و به مراحل یا ضرب الاجل خاص برای اجرا نپرداخته است و در صورتی که یکی از جوانب ذیدخل به این خواست ها و خواهش ها نپردازند و توجه نکنند؛ با چی اقداماتی مواجه خواهند شد؛ پرداخته نشده است و این امر می‌تواند اجرای قطعنامه را دشوار سازد. جمله بندی قطعنامه در رابطه با روابط فرستاده ویژه با یوناما و نماینده ویژه می‌تواند منجر به سردرگمی یا تداخل وظیفوی بالقوه شود و این امر می‌تواند منجر به هدر رفتن منابع و کاهش کارایی کمک های بین المللی گردد.

آقای نبیل همچنان افزوده: این قطعنامه نیاز به مشارکت شهروندان افغانستان را بیان می‌کند اما مکانیسم‌های مشخصی برای تضمین آن ارائه نمی دهد. این امر می‌تواند منجر به نارضایتی شهروندان افغانستان و کاهش اعتماد به جامعه بین‌المللی با در نظر داشت تجارب تلخ گذشته شود؛ بنا براین نقش مردم افغانستان در این رابطه باید در عمل برجسته باشد و بمثل گذشته در کاغذ نماند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا