آخرین اخباراجتماعافغانستانفرهنگ و دانشگزارش

استادان تربیه معلم سید جمال‌الدین:

نمی‌خواهیم این مرکز به عنوان کورس باقی بماند


استادان تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان به خبرگزاری دید می‌گویند: وزارت معارف می‌خواهد تربیه معلم سید جمال‌الدین همیشه به حیث یک مرکز کورس‌های کوتاه‌مدت برای ارتقای معلمین باقی بماند و به این دلیل با ارتقای این نهاد تحصیلی به دانشگاه مخالفت می‌کند

استادان تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان می‌گویند که در برابر مخالفت وزارت معارف و ریاست عمومی تربیه معلم ،مبنی بر ارتقای « تربیه معلم سید جمال الدین افغان » به  «دانشگاه سید جمال‌الدین افغان» محکم‌تر استاده می‌شویم و هیچ خللی در تصمیم ما وارد نخواهد شد

اساتید و دانشجویان این نهاد تحصیلی از تاریخ ۱۸ ثور دست به تحصن زده و خواهان ارتقای «تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان» به «دانشگاه سید جمال الدین افغان» هستند.

شاهپورعنایت یکی از استادان این نهاد به خبرگزاری دید گفت: ریاست اجرایی و شورای ملی با ارتقای تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان به دانشگاه مخالفت ندارند و اداره امور هم در برابر این تصمیم ما ملایمت نشان داده است.

این استاد گفت: ما طرح پیشنهادی خویش را به اداره امور ریاست جمهوری فرستادیم و امیدواریم که این طرح از سوی ریاست جمهوری نیز پذیرفته شود.

شاهپور عنایت با بیان این‌که تنها وزارت معارف با طرح ما مخالف است گفت: وزارت معارف می‌خواهد تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان همیشه به یک مرکز کورس‌های کوتاه‌مدت برای ارتقای معلمین باقی بماند درغیر آن کدام دلیل دیگر ندارند.

استاد عنایت می‌گوید: امروز دانشجوی چهارده پاس به اکثر نیازمندی‌های جامعه جواب‌گو نیست به این اساس دانشجویان ما حق دارند که ازعلم و دانش بیشتر بهره‌مند شوند.

شاهپورعنایت علاوه کرد ارتقای تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان به دانشگاه  تضمین کننده منافع ملی و رشد علم و دانش در کشور است، چیز خلاف قانون را  که ما نمی‌خواهیم.

شاهپورعنایت هشدار داده می‌گوید: در صورتی که به خواست آموزگاران و دانشجویان تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان رسیدگی نشود، ما مصمم‌تر از گذشته به تحصن خویش ادامه خواهیم داد.

سال گذشته طرح ارتقای «دارالمعلمین سید جمال‌الدین» به «دانشگاه تربیه‌ معلم سید جمال‌الدین» به شورای وزیران پیشنهاد شده بود و آن طرح از سوی شورای وزیران پذیرفته شده، اما وزارت معارف با آن مخالفت کرده است.

اما مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گویند: طرح ارتقای آموز‌ش‌های دوساله به چهارساله مدت‌ها پیش مطرح شده بود و حالا زیر بررسی قرار دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا