آخرین اخباراجتماعافغانستانگزارش

نوسانات بهای دالر؛ قیمت مواد اولیه همچنان بلند است!

رسول شهزاد: کابل

با کاهش قیمت دالر در بازارهای کشور، انتظار می‌رود نرخ مواد خوراکی و سوختی کاهش پیدا کند؛ هرچند از هفته گذشته به این‌سو با وجود کاهش چشم‌گیر بهای دالر در برابر افغانی تغییری در قیمت‌ها گزارش نشده است.

خبرگزاری دید: همزمان با کاهش قیمت دالر در بازارهای کابل شهروندان می‌گویند که قیمت مواد خوارکی همچنان بلند است و تغییر زیادی در بهای مواد اولیه رخ نداده است.
به ادامه کاهش دالر در برابر افغانی در بازارهای کشور که هفته گذشته تا ۸۹ افغانی رسیده بود امروز بار دیگر قیمت دالر افزایش یافته و به ۹۴ افغانی رسیده است. در روزهای اخیر نرخ دالر در برابر پول افغانی در بازارهای کشور در نوسان بوده است.
شماری از صرافان گفته‌اند که به دلیل کمک‌های مالی کشورهای خارجی به بانک مرکزی نرخ دالر در بازار کاهش یافته است.
از سوی دیگر، شماری از شهروندان می‌گویند که با وجود کاهش دالر در برابر ارز افغانی، قیمت مواد خوارکی در بازار هم‌چنان بالا است.
قدرت‌الله یکی از دکانداران شهر کابل در صحبت به خبرگزاری دید گفت که قیمت دالر در بازار ثابت نیست به همین دلیل نرخ مواد خوارکی نیز در تغییر است.

وی می‌گوید که در هفته گذشته که قیمت دالر بیش از ده افغانی کاهش داشت در قیمت‌ها نیز کاهش آمده بود که امروز باز هم دالر از ۹۰ افغانی به ۹۴ افغانی رسیده است که تاثیر مستقیم روی بازار دارد.
با کاهش قیمت دالر در بازارهای کشور، انتظار می‌رود نرخ مواد خوراکی و سوختی کاهش پیدا کند؛ هرچند از هفته گذشته به این‌سو با وجود کاهش چشم‌گیر بهای دالر در برابر افغانی تغییری در قیمت‌ها گزارش نشده است.
غلام نبی یک دیگر از دکانداران کابل به خبرگزاری دید می‌گوید که قیمت دالر روی بهای مواد خوراکی تاثیر مستقیم دارد ولی اگر کاهش قیمت دالر اندک باشد بهای مواد در بازار تغییر چندانی نمی‌کند.

وی می‌گوید که در هفته گذشته در هر بوری آرد گندم ۵۰ افغانی کاهش آمده است ولی این برای مردم بسنده نیست زیرا بیکاری و فقر افزایش یافته است و این کاهش برای شان چشم گیر نیست.
غلام نبی می‌گوید که قیمت دالر در هر روز تغییر می‌کند و دکانداران نمی‌توانند با کاهش قیمت دالر قیمت مواد خوارکی را کاهش دهند؛ زیرا دالر در نوسان است و این امر باعث شکایت شهروندان می‌شود.
گفتنی است که بعد از بلند رفتن سرسام آور بهای دالر در بازارهای افغانستان، در روزهای اخیر قیمت دالر از ۱۰۵ افغانی به ۹۰ افغانی هم کاهش یافته بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا