آخرین اخباراجتماعاسلایدشوافغانستانحقوق بشرفرهنگ و دانش

نگرانی کمیسیون حقوق بشر از آزار جنسی کودکان در مکاتب

مسئولان در کمیسیون حقوق بشر گزارش‌های آزار و اذیت جنسی را از اطفال در مکاتب، یک مسئله تکان دهنده خوانده و خواهان اقدامات جدی در برابر آن شده است.

مسئولان در کمیسیون حقوق بشر گزارش‌های آزار و اذیت جنسی را از اطفال در مکاتب، یک مسئله تکان دهنده خوانده و خواهان اقدامات جدی در برابر آن شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر این گزارش‌ها را تکان دهنده خوانده و خواهان اقدامات جدی در برابر آن گردید.
وی افزود که در پیوند به آزار و اذیت اطفال در مکاتب و مدارس هیچ قانونی وجود ندارد، تا در مدارس و مکاتب در این بخش نظارت صورت گیرد، این قابل نگرانی ما بوده و گزارش‌ها تکان دهنده‌ است.
این موضوع نه تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر بلکه مردم را نیز نگران کرده است.
شماری از خانواده‌ها نیز می‌گویند که هرگاه به مسئله آزار و اذیت جنسی از اطفال در مکاتب توجه جدی نگردد آنان مجبور خواهند شد تا مانع رفتن اطفال شان به مکتب گردند.
در کنار آزار و اذیت جنسی، توبیخ به شکل سنتی و اذیت فزیکی کودکان نیز در مکاتب و مدارس به شدت رایج است.
برخی کودکان به دلیل رفتار خشن آموزگاران و مسئولان مکاتب و مدارس از درس و ادامه تحصیل محروم می‌شوند.
با این همه وزارت معارف می‌گوید که به هدف جلوگیری از سو‌ءاستفاده جنسی از شاگردان در مکاتب روی ساخت یک پالیسی اضطراری غور می‌کند.
حمد ابراهیم شینواری معین این وزارت روز شنبه در این مورد به رسانه‌ها گفت که «این برای معارف به هیچ صورت قابل قبول نیست و این کار خلاف دین و فرهنگ ماست و امروز ما در شورای رهبری روی این مسئله فیصله کردیم تا در این خصوص یک پالیسی عاجل ساخته شود.»
آقای شینواری اطمینان می‌دهد که با ساخت پالیسی جدید از این گونه رویدادها به گونه جدی جلوگیری می‌گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا