آخرین اخباراسلایدشوافغانستانخبر های مهمسیاست

هر طور که طالبان قبول دارند، ما حاضر به مذاکره هستیم

مشاور رییس جمهور در امور روابط بین‌المللی می‌گوید که هرچند حکومت افغانستان برحق است، ولی ما هیچ پیش‌شرط در مذاکرات صلح نداشته و هر گونه که طالبان آماده باشند، حکومت حاضر به مذاکره است.

مشاور رییس جمهور در امور روابط بین‌المللی می‌گوید که هرچند حکومت افغانستان برحق است، ولی ما هیچ پیش‌شرط در مذاکرات صلح نداشته و هر گونه که طالبان آماده باشند، حکومت حاضر به مذاکره است.
به گزارش خبرگزاری دید، وحید عمر مشاور رییس جمهور در امور روابط بین‌الملل، در نشست خبری در کابل، امروز پنجشنبه(۷ قوس) گفت که حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح هیچ پیش‌شرط تعیین نمی‌کند.
وحید عمر افزود که افغانستان دارای یک نظام باز و دموکراتیک است، ولی در برابر آن یک گروه بسته قرار دارد که هم در زمان قدرت داشتن بسته بود و هم اکنون تمام اقدامات آن دیکتاتوری است.
به گفته آقای عمر، صلح پایدار آینده افغانستان را تامین می‌کند و در یکی دو سال آینده به صلح پایدار می‌رسیم یا نمی‌رسیم، به نیت و اراده طالبان، حکومت افغانستان و جامعه جهانی تعلق دارد.
مشاور رییس جمهور افزود که همه مردم افغانستان صلح می‌خواهند، اگر دولت و مردم افغانستان مالکیت روند صلح را داشته باشند، صلح پایدار تامین خواهد شد.
آقای عمر در مورد نشست پکن گفت که حکومت با این نشست هیچ مشکل ندارد. از کابل خواسته شد که لیست اشتراک کنندگانش را ترتیب کند و این کار را نیز کرد. این هیئت نماینده جمهوری افغانستان است و اگر کسی با آن مشکل دارد، مربوط خودش می‌شود.
با این همه، هنوز گروه طالبان حاضر نیست که با حکومت به صورت مستقیم مذاکره کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا