آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

رییس جمهور غنی:

هر مقام دولتی که با خبرنگاران خشونت کند به دادستانی معرفی و مجازات می‌شود

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در مراسم تجلیل از روز ملی خبرنگاران گفت که هر مقام دولتی که با خبرنگاران خشونت می‌کند به دادستانی کل معرفی و مجازات می‌شود.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در مراسم تجلیل از روز ملی خبرنگاران گفت که هر مقام دولتی که با خبرنگاران خشونت می‌کند به دادستانی کل معرفی و مجازات می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، در این مراسم که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود شماری از خبرنگاران کابل و ولایات کشور حضور داشتند.
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این مراسم حضور داشت گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با نهادهای رسانه‌یی کشور، روی یک پالیسی واحد نشراتی کار می‌کند تا انسجام بهتر در امر نشرات به‌میان آید.
رییس‌جمهور کشور گفت که امروز از مناسبات جدید ایجاد شده میان دولت و رسانه‌ها تجلیل می‌نمائیم و این نشان‌دهندۀ نوع هماهنگی و تقویت یک نظام مردم‌سالار در کشور می‌باشد.
وی افزود که امروز اطلاعات درعرصه‌های اقتصاد و جامعه داخل شده است، چرخ اقتصاد کشور و جامعه بدون اطلاعات به حرکت نمی‌آید.
رییس‌جمهور غنی با اشاره به صندوق حمایت از خبرنگاران گفت که پول این صندوق از بودجه سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ به این صندوق انتقال می‌شود و از اعضای کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها و کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات خواست که موانع در مقابل دسترسی به اطلاعات را تشخیص نمایند.
آقای غنی در ادامه گفت که آزادی مقدس است و هر مقام دولتی که در مقابل خبرنگاران خشونت کند نام‌های شان نشر و به دادستانی کل معرفی و مجازات می‌شود.
وی افزود که فرهنگ زورگویی باید ختم‌ گردد و مشکلات با تهدید نه بلکه با افهام و تفهیم قابل حل می‌باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا