آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

هشتاد درصد محصول کارت مبایل حیف و میل می‌شود

نمایندگان در مجلس نمایندگان وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را برای وضاحت در مورد چگونگی جمع‌آوری محصول ده‌درصدی کارت مصرفی تیلفون‌های مبایل فراخواندند.
به گزارش خبرگزاری دید، نمایندگان مجلس با بیان این که روند جمع آوری محصول ده درصدی کارت‌های مصرفی مبایل شفاف نیست، تاکید می‌کنند که عدم نظارت دقیق از سوی حکومت باعث می‌شود که پول مردم به جیب شرکت‌های مخابراتی برود.
به گفته‌ آنان، هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد پول جمع‌آوری شده به جیب مامورین بلندرفته دولتی می‌رود؛ درحالی که تنها ۲۰درصد آن به خزانه دولتی واریز می‌شود.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اما با رد این گفته‌ها تاکید کرد که این وزارت طی سه سال گذشته نزدیک به ده‌میلیارد افغانی از ۱۳ میلیون سیم‌کارت فعال محصول جمع‌آوری کرده است که این پول هم‌اکنون در « د افغانستان بانک» موجود است.
برخی نمایندگان از از «حساب بانکی» مشخصی نام بردند که ۸۰ درصد محصولات کارت مبایل به آن واریز شده و فقط ۲۰درصد آن به خزانه رسمی دولت ریخته می‌شود.
ذکیه‌ سنگین عضو مجلس گفت: ۸۰درصد پول جمع‌آوری شده به یک حساب‌بانکی مشخص می‌رود و تنها ۲۰ درصد آن به خزانه دولت واریز می‌شود.
خانم سنگین اما توضیحات مشخصی در مورد این حساب بانکی و این که صاحب آن کی است نداد.
در همین حال، داکتر سلجوقی عضو دیگر مجلس نیز گفت که هم‌اکنون بیش از ۱۷ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور وجود دارد که اکثر این سیم‌کارت‌ها راجستر نشده‌اند.
آقای سلجوقی اضافه کرد که جمع‌آوری محصول بدون راجستر تمام سیم‌کارت‌ها فساد انگیز است.
او تاکید کرد که ادامه نبود سیستم شفاف و قابل اطمینان، ادامه دزدی‌ها و فساد می‌باشد که اعتماد مردم به دولت را کاهش می‌دهد.
با این همه، قیس حسن عضو کمیسیون مخابرات مجلس اما وزیر مالیه را رییس جمهور دوم در کشور خواند و اضافه کرد که وزارت مالیه به هیچ وجه راضی نیست که در مورد ارقام جمع‌آوری شده به مجلس و مردم گزارش دهد.
او ادامه داد که در صورت گزارش‌دهی نیز آمارها را غلط گزارش می‌دهد.
او با بیان‌اینکه ارقام ارایه شده از سوی شرکت‌های مخابراتی و وزارت، میلیاردها افغانی تفاوت دارد، به عنوان نمونه یادآور شد که اگر شرکت‌های مخابراتی از پرداخت ۱صد میلیون خبر بدهند، وزیر مالیه آن‌را ۵۰ میلیون گزارش می‌دهد.
آقای حسن اضافه کرد که هیچ کس توانایی بازپرسی از وزیر مالیه را ندارد و اگر کسی علیه او صدا بلند کند، حکیمی برایش پرونده سازی می‌کند.
به گفته‌ی حسن، هم‌اکنون سیستم جمع‌آوری محصول ده‌درصدی بر کارت‌های مصرفی مبایل سیاسی شده است و هیچ‌کس توانایی شفاف سازی سیستم را ندارد. پول هنگفتی از این بابت به جیب خیلی از مقامات می‌رود.
او از وزیر مخابرات خواست که خود را قربانی سیاست‌های وزیر مالیه نسازد و تمام حقایق را با مردم شریک سازد.
در همین حال شهرزاد گل‌ آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که تمام وسایل تخنیکی برای شفاف سازی سیستم جمع‌اوری محصول کارت‌های مصرفی مبایل آماده شده‌است. همچنین کارمندان استخدام شده‌اند.
آقای آریوبی اضافه کرد که هم‌اکنون ۴ شرکت ارایه‌کننده این خدمت برنده شناخته شده‌اند و کار انتخاب آنان در اداره تدارکات ملی رسیده است.
به گفته‌ی آریوبی؛ کم‌ترین هزینه‌ی که از سوی شرکت‌های برنده مطرح شده است، ۱۴ میلیون دالر می‌باشد. این سیستم علاوه بر شفاف سازی جمع‌آوری محصول از عرضه خدمات شبکه‌های مخابراتی نیز نظارت می‌کند.
او همچنین با بیان‌اینکه در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد افغانی از کارت‌های مصرفی مبایل جمع‌آوری شد است، تصریح کرد که در دو ماه سال اول اضافه از ۸۰۲ میلیون افغانی، در سال دوم ۴٫۲ میلیارد افغانی، در سال سوم ۴٫۲ میلیارد افغانی و در سه ماه سال جاری بیش از ۱٫۵ میلیارد افغانی از این بابت به خزانه دولت واریز شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا