آخرین اخبارافغانستانسیاست

همسايه آنچه را كشت كرده حاصل بر مي‌دارد

همسایه سال ها پیشتر، در صدد آن شد تا به جهانيان بگويد كه اين افغانستان است كه لانه تروريست ها است و براي اين منظور به حركات مختلف دست زد

همسایه

همسايه سياست بازي مي‌كند. از همان سياست هاي چتل؛ ولي بازي جالب كه طفل‌هاي مكتب نيز مي‌دانند اما اين كشور نمي‌داند.
چهل سال است كه افغانستان و جهان داد مي‌زد كه همسايه پناگاه و لانه تروريزم است، شرق و مركز و غرب اين كشور زياد از اين گروه انسان‌ها به خود ديده و تجربه كرده، تعداد زياد اين برادر ها كه از كشور هاي مختلف مي‌آيند در همين كشور ازدواج نموده و اولادها بسيار خوب به اردو حرف مي‌زنند و كرتايي پرتابي را خوب مي‌دانند.
همسايه سال ها پيشتر، در صدد آن شد تا به جهانيان بگويد كه اين افغانستان است كه لانه تروريست ها است و براي اين منظور به حركات مختلف دست زد، مي شماريم:
١ – حركات كلي:
١-١ پاكستان را پايگاه و يا هم بزرگترين پايگاه ضد سوسياليزم و دهليز دموكراسي و سيستم بازار معرفي مي‌كند.
٢-١ اين كشور را محل يورش به شوروي ها تبديل كرد و میليارد ها دالر را به جيب مي‌زند.
٣-١ با اين حركت موقعيت استراتژيكي خود را در ميان بلاك غرب به اوج ها مي‌برد.
٤-١ دشمني و رقابت چين آن زمان با هند و شوروي را مديريت كرد و با كمك چين دست به سلاح اتمي يافت.
٥-١ با بحران زايي افغانستان اقتصاد افغانستان را كاملاً مصرفي ساخت و بازارهاي افغانستان را عمده ترين و بي كنترول ترين بازار هاي كشورش ساخت.
٦-١ بهترين متخصصين افغانستان را به كراچي ران و….. تبديل كرد.
٧-١ ستون هاي پنجم را در كشور ما ايجاد كرد.

ولي حالا:
٢- حركات خاص:
١-٢ مشاور امنيت ملي اين كشور در هارد تاك بي بي سي مي‌گويد ما از آمدن تروريستان از افغانستان مورد تهديد قرار داريم.
٢-٢ ديوار سيمي مي‌كشد و بي پرده مي‌گويد براي جلوگيري از ورود تروريستان به پاكستان اين ديوار ضرور است.
٣-٢ در گرد همایی ترويكا از افغانستان مي‌خواهد جلو تروريستان را به پاكستان بگيرد.
٤-٢ مانور نظامي به خاطر آمادگي در مقابل تروريستان در آنطرف خط ديورند انجام مي‌دهد.
٥-٢ دولت افغانستان را به رسميت نمي‌شناسند كه نه از روي سياست هاي منطقي است بل فروش دولت افغانستان به ديگران است.

٣- نكته كليدي:
١-٣ همسايه شرقي تلاش مي‌كند افغانستان را مانند سرزمين تروريستان جلوه دهد.
٢-٣ جنگ عليه تروريستان را موجه جلوه دهد و با چين و روسيه و غرب در اين مورد يكجا شود.
٣-٣ از تعهدات خود با طا-لبان در مورد افغانستان سرباز زند.
٤-٣ جنگ را در افغانستان به بهانه تروريستان و جنگ عليه آنان حمايه كند.
٥-٣ برايش بازهم بهترين بازار فروش كالاهاي ادني خود بسازد.
٦-٣ درز هاي بزرگي ميان حاكميت را تقويه و عميق تر سازد.
٧-٣ از قدرت گيري جنبش طا-لبان پاكستاني جلوگيري كند.

٤- هشدار:
١-٤ دوسيه سازي آغاز شده است.
٢-٤ حاكميت دولت را با هم پيمانانش كه براي شكست امريكا حمايه مي‌گرديد پروژوي فكر مي‌كند.
٣-٤ پروژوي فكر كردن حاكميت افغانستان باعث آن شده كه رسميت شناسي را به تعويق بيندازد.
٥-٤ يك نكته در مورد حركات همسايه: جنگ با تروريستان را يك استراتژي ملي خواند و از فرورفتن خودش در لجنزار كه خودش ساخته است جلوگيري كند.
نتيجه:
آنكه مي‌كارد مي‌درود.
اين قانون اصل در اين مورد است.

نویسنده

سید مسعود کارشناس اقتصادی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا