آخرین اخباراجتماعاسلایدشو

والی هرات: خبرنگاران را بیرون کنید

«خبرنگاران را بیرون کنید» لحنی است که والی هرات امروز در یک نشستی که از رسانه‌ها رسماً دعوت شده بود، به کار برد؛ این حرف والی هرات، واکنش تند خبرنگاران این ولایت را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری دید، اداره حوزه دریایی هریرود- مرغاب، صبح امروز از رسانه‌ها دعوت کرده بود تا در دومین برنامه گفتمان سهمیه‌بندی توزیع عادلانه آب این دریا شرکت کند که برخی از خبرنگاران در این نشست حضور یافته و دعوت آنان را پذیرفته بودند.

اما محمد آصف رحیمی، والی هرات با وارد شدن در این نشست، مانع از حضور خبرنگاران در آنجا شد، که این اقدام والی هرات واکنش تند خبرنگارانی را که جهت پوشش برنامه حضور یافته بودند به دنبال داشت.

این خبرنگاران، حرف والی هرات را توهین در حق‌شان توصیف نموده و می‌گویند با این وضع زمینه دسترسی به اطلاعات محدود خواهد شد.

عارفه صبوری، یک‌تن از خبرنگاران بیرون‌شده از نشست، این اقدام والی هرات را ناشی از ناهماهنگی ولایت با ادارات تحت امرش می‌داند.

همایون نظری، نماینده کمیته مصئونیت خبرنگاران افغانستان در هرات از این برخورد والی هرات، اظهار نگرانی می‌کند.

وی می‌گوید: این‌گونه برخوردها آن‌هم از سوی مقام‌های بلند پایه حکومتی، نقض صریح قانون حق دسترسی به اطلاعات است.

این در حالی‌ست که اداره محلی هرات تاهنوز در این مورد چیزی نگفته‌است.

براساس قانون دسترسی به اطلاعات خبرنگاران حتی بدون دعوت در برنامه‌های مختلف حق اشتراک دارند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا