آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

واکنش‌ها در برابر حکمتیار؛ تفرقه‌اندازی قومی راه به جایی نمی‌برد

داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت و برخی از نمایندگان مجلس در برابر اظهارات روز گذشته گلبدین حکمتیار که گفته بود:« سهم هر قوم بزرگ لوی پکتیا باید بیش‌تر از ولایت‌های دایکندی، بامیان و پنج‌شیر باشد.»، واکنش نشان داده و آن را تفرقه‌اندازی عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری دید، داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست شورای وزیران( دوشنبه ۲۰قوس)، اظهارت تفرقه‌انگیز را به زهر در کشور تشبیه کرد و افزود که تحریک کردن یک ولایت در مقابل ولایت دیگر به نفع کشور نیست.
آقای عبدالله گفت که موضوعاتی همانند تفرقه‌افگنی و ولایتی را بر ولایتی دیگر برتری دادن، قومی را بر قومی دیگر ارجحیت دادن، باعث نگرانی شهروندان کشور می‌گردد.
عبدالله اضافه کرد که مردم نسبت به گذشته‌ها، آگاهی کامل دارند و در برابر تعصب و تفرقه‌افگنی ایستاد خواهند شد.
در همین حال، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان نیز، بدون این‌که نامی از کسی ببرد، گفت: سیاست‌مداران ما در سخنان شان، باید منافع ملی کشور را در نظر بگیرند.
وی تصعب را نابود کننده برای کشور خواند و گفت که سیاستمداران نباید کلمه‌هایی را بیان کنند که باعث ایجاد تنش‌های قومی در داخل کشور گردد.
روز گذشته گلبدین حکمتیار در خوست گفت که سهم هر قوم لوی پکتیار باید بیشتر از سهم ولایت‌هایی همانند بامیان، دایکندی و حتا پنجشیر باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا