آخرین اخبارافغانستانحقوق بشرزنانسیاست

واکنش شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به ممنوعیت تحصیل دختران

خبرگزاری دید: در ادامه واکنش‌ها به ممنوعیت تحصیل دختران، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز موضع گرفته و گفته است که منع تحصیل دختران عقب‌گرد فاجعه بار است.


این شورا با نشر خبرنامه‌ای روز چهارشنبه(۳۰ قوس) موضع خود را در برابر ممنوعیت تحصیل دختران ابراز کرده است.
در بخشی از خبرنامه آمده است: فراگیری دانش بر اساس احکام و دستاتیر دین مبین اسلام و بر حسب حقوق شهروندی، مبانی قانونی و حقوقی و الزامات جهان امروز بدون در نظرداشت جنسیت، حق تمامی شهروندان است.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در ادامه خبرنامه، این اقدام را عقب گرد فاجعه بار برای افغانستان دانسته است.
این شورا در خبرنامه‌اش تاکید کرده که هیچ جناجی نمی‌تواند حق مسلم و دینی آموزش را از دختران سلب کند.
این در حالی است که طا-لبان در اقدامی تازه، حق تحصیل را مطلقاً برای زنان در تمام سطوح اعم از خصوصی و دولتی و مدارس دینی ممنوع اعلام کرده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا