آخرین اخباراجتماعافغانستان

وزارت مهاجرین از جامعه جهانی خواستار توجه بیشتر به بیجاشدگان شد

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که با به تاخیر افتادن مذاکرات صلح و افزایش درگیری‌ها در ولایات کشور شماری زیاد بیجا شده است که جامعه جهانی باید توجه بیشتر در این زمینه داشته باشد.


به گزارش خبرگزاری دید، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال خبرنامه‌ای به خبرگزاری دید‌ می‌گوید که سومین جلسه گروه اصلی سازوکار حمایتی وزیر امور مهاجرین از افزایش بیجاشدگان داخلی در شرایطی که واقعات مثبت کرونا در کشور گسترش یافته، هشدار داده است.
سومین جلسه گروه اصلی سازوکار حمایتی استراتژی راه‌حل‌ها برای پناهندگان افغان به دلیل گسترش واقعات مثبت کرونا در کشور از طریق تماس تصویری(ویدیو کنفرانس) با ریاست نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و اشتراک اعضای گروه کشوری در افغانستان؛ برگزار شد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سخنانش از افزایش تعداد بیجاشده‎های داخلی به دلیل کندی روند مذاکرات صلح و افزایش خشونت‌ها که عامل اصلی آن جنگ افروزی گروه طالبان است، هشدار داده از جامعه جهانی و اعضای گروه اصلی خواست که ضمن تلاش برای مساعد ساختن زمینه عودت و ادغام مجدد پایدار، به وضعیت بیجاشدگی داخلی توجه بیشتر صورت گیرد.
خبرنامه افزوده است که آقای اخلاقی ضمن تاکید به ادغام پایدار برگشت کنندگان و رسیدگی موثر به بیجاشده‌های داخلی؛ گسترش واقعات مثبت کرونا در کشور را بالای مردم افغانستان، به ویژه بالای بیجاشدگان داخلی تاثیر گذار خوانده افزود: «باید کارهای بیشتری برای کمک به برگشت کنندگان و بیجاشده‌های داخلی و ادغام مجدد پایدار آن‌ها انجام دهیم. از اعضای گروه اصلی دعوت می‌کنم که در هردو کشور پاکستان و ایران نیز متمرکز بر حمایت از مهاجرین افغان باشند که تا حالا بوده‌اند».
ایجاد گروه کاری «راه حل‌ها و ادغام پایدار» عودت کنندگان، بیجاشدگان، آغاز روند توزیع زمین پس از هفت سال با توزیع نمرات رهایشی برای یک هزار خانواده عودت کننده و بیجاشده در کابل، نهایی سازی پالیسی جامع مهاجرت و نهایی سازی طرح تثبیت، ردیابی و حمایت از بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان از مهمترین دستاوردهای اخیر وزارت جهت رسیدگی به بیجاشده‌ها و برگشت کنندگان است.
در همین حال، اعضای گروه اصلی ضمن حمایت شان از طرح تثبیت و حمایت بیجاشدگان داخلی و برگشت کنندگان و پالیسی جامع مهاجرت پیشنهاد کردند که جلسه بعدی گروه اصلی با حضور نمایندگان دولت ایران و پاکستان برگزار و در رابطه به چگونگی رسیدگی به مهاجران در آن دو کشور نیز تبادل نظر صورت گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا