آخرین اخبارافغانستانسیاست

وزیر شهرسازی و چهار معیینش با هم استعفا دادند


سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن و معیینان این وزارت با هم استعفا داده و استعفای شان از سوی ریاست جمهوری قبول شده است.
وزیر پیشین شهرسازی و مسکن افغانستان، دیروز اعلام کرد که چندی پیش استعفایش را به رییس جمهور غنی فرستاده و قبول شده است.
او دلیل استعفایش را بیماری می‌خواند که مانع کار وی شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، او گفت:« تصادفاً استعفای این جانب از مقام وزارت شهرسازی و مسکن، هم زمان شده است با استعفا و تقاعد معیینان محترم این وزارت که متأسفانه برخی شایعات نادرست نیز در این زمینه صورت گرفته است.»
پیش از این برخی گزارش‌هایی وجود داشت که رییس جمهور غنی، چهار معیین وزارت شهرسازی و مسکن را برکنار کرده است.
همچنان آقای نادری تایید کرد که دو معیین این وزارت به برنامه ماستری می‌روند و یک معیین دیگر نیز به تقاعد سوق داده می‌شود و چهارمی نیز مدت سرپرستی‌اش بر اساس قانون ختم شده است.
هنوز ریاست جمهوری در مورد قبول‌شدن استعفای آقای نادری، به رسانه‌ها معلومات نداده است.
به گفته آقای نادری، بر بنیاد فرمان ریاست جمهوری، روشان ولس‌مل به عنوان مسئول معیینیت امور شهرسازی، سید نسیم خلیق به حیث مسئول معیینیت امور تخنیکی، عزیزاحمد گلستانی به عنوان مسئول معیینیت امور مسکن و محمد همایون فیض به صفت مسئول معیینیت جدید امور تصدی‌ها و پالیسی، گماشته شده‌اند.
هرچند آقای نادری از چهره‌های نزدیک به رییس جمهور بود، ولی چند ماه پیش خبرهایی از اختلافات میان او و ریاست جمهوری به رسانه‌ها رسید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا