آخرین اخباراجتماعافغانستانفرهنگ و دانشگزارش

استادان تربیه معلم سید جمال‌الدین در حال تحصن:

وصیت‌نامه نوشتیم تا تحقق خواست‌های خویش ایستادگی می‌کنیم

اگر در تحصن ما کدام حادثه ناگوار رخ بدهد و در آن استادان و دانشجویان صدمه ببینند مسئولیت آن به دوش اسدالله محقق معیین نصاب تعلیمی وزارت معارف و سوسن وردک رییس عمومی تربیه معلم وزارت معارف می‌باشنداساتید و دانشجویان تربیه معلم سید جماالدین افغان در بیست هشتمین روزتحصن خویش تاکید دارند که وصیت‌نامه نوشته‌اند و تا تحقق خواست‌های خویش مبنی بر ارتقای این نهاد به دانشگاه ایستادگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دید، اساتید و دانشجویان تربیه معلم سید جماالدین افغان ۲۸ روز قبل در حرکت اعتراضی خویش دست به تحصن درسی زدند و تا هنوز ادامه دارد.

این اساتید و داشنجویان دربیست هشتمین روز تحصن خویش وصیت‌نامه‌ای را نوشته‌اند که در آن آمده است:« اگر در تحصن ما کدام حادثه ناگوار رخ بدهد و در آن استادان و دانشجویان صدمه ببینند مسئولیت آن به دوش اسدالله محقق معیین نصاب تعلیمی وزارت معارف و سوسن وردک رییس عمومی تربیه معلم وزارت معارف می‌باشند.»


در وصیت‌نامه آمده است که: ما استادان و دانشجویان به خانواده‌های خویش به صراحت اعلام می‌نماییم که اگر در تحصن، جان خویش را از دست دهیم؛ خون‌بهای ما را از نزد اسدالله محقق و سوسن وردک مطالبه نمایند.


اساتید تربیه معلم سید جماالدین می‌گویند: رییس عمومی تربیه معلم وزارت معارف مانع خواست‌های معقول ما است.

اساتید و دانشجویان تربیه معلم سید جماالدین افغان می‌گویند: ما هیچ هراس نداریم درخواست ما قانونی و منطقی است که دیگر فارغ چهارده پاس نیازهای جامعه ما را مرفوع نمی‌کند.

استاد شاهپورعنایت رییس کمیته فرهنگی تحصن کننده‌گان تربیه معلم سید جماالدین افغان به خبرگزاری دید گفت: تربیه معلم تمام امکانات و شرایط یک دانشگاه را که در قانون تحصیلات عالی آمده است، دارد و ارتقای آن به دانشگاه هیچ هزینه اضافی را بر دولت تحمیل نمی‌کند.

استاد شاهپورعنایت می‌گوید: در حال حاضر ۹۱ تن استاد در سطح ماستر و یک استاد در سطح دوکتور در این نهاد مشغول تدریس است، چرا از این ظرفیت در سطح دانشگاه استفاده نشود.


شاهپور گفت: تقاضای ما یک خواست ملی و مطابق با نیازهای معارف افغانستان است.

در حال حاضر ۹۹درصد دانشجویان تربیه معلم سید جماالدین افغان را دختران تشکیل می‌دهند؛ قشری که به حمایت‌های خاص معنوی از سوی حکومت نیاز دارد.

فاطمه جعفری دانشجوی این نهاد تحصیلی به خبرگزاری دید گفت: ما خواهان تحصیلات عالی هستیم وقتی تربیه معلم ظرفیت دانشگاه را  دارد، چرا ما از این نهاد به سطح لیسانس فارغ نشویم که چهارده پاس فارغ شویم.

بانو جعفری می‌گوید: خواست ما بر حق و معقول است ازمسئولین می‌خواهیم که به خواست ما رسیدگی کنند در غیر آن اعتراضات ما لباس دیگر خواهد پوشید ما که تا گرفتن حق آرام نمی‌باشیم.

اساتید و دانشجویان تربیه معلم سید جماالدین می‌گویند: تا سی روز ما در داخل این نهاد دست به تحصن درسی می‌زنیم اگر به خواست ما مسئولین لبیک نگویند، ما خیمه‌های تحصن خویش را به دروازه‌های ارگ، پارلمان و دفتر سازمان ملل انتقال خواهیم داد.

محمد رقیب فیاض – کابل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا