آخرین اخبارافغانستانسیاست

وقتی کارمند کمیسیون انتخابات ۱ رای را ۱۹رای جعل می‌کند

روند سبز افغانستان با صدور اعلامیه‌ای به روز پنجشنبه (۱۵ قوس) افشا کرده است که کارمندان کمیسیون انتخابات به سود نامزدان خاص کار کرده و دست به تقلب و جعل علنی می‌زنند. این جریان سیاسی مدعی است که اسناد و شواهد کافی در اختیار دارد و به زودی به مراجع عدلی و قضایی تسلیم خواهد کرد.


روند سبز افغانستان با صدور اعلامیه‌ای به روز پنجشنبه (۱۵ قوس) افشا کرده است که کارمندان کمیسیون انتخابات به سود نامزدان خاص کار کرده و دست به تقلب و جعل علنی می‌زنند. این جریان سیاسی مدعی است که اسناد و شواهد کافی در اختیار دارد و به زودی به مراجع عدلی و قضایی تسلیم خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، پس کنش‌ و واکنش دو کمیسیون انتخاباتی بر سر آرای حوزه کابل، روند سبز افغانستان با صدور اعلامیه‌ای مدعی شد که اسناد و شواهد زیادی دارد که برخی کارمندان کمیسیون انتخابات به سود نامزدان مشخص کار می‌کنند.
در اعلامیه آمده است:« حادثه که دیروز در کمیسیون اتفاق افتاد یک نمونه از جعل و تقلب علنی را نشان می‌دهد. ناظری که با کارت یکی از احزاب به کاندید خاص از حوزه کابل کار می‌کرد بالفعل در تقلب گیر آمد و تثبیت شد که یک رای کاندیدا را به ۱۹ رای جعل کرده است. وقتی موضوع را تحقیق کردیم تنها این یک شخص نبوده بلکه در هماهنگی با یک گروپ از جعل کارها که به صفت کارمند کمیسیون در باز شماری آرا کار می‌کنند دست به این جعل کاری زده است.
روند سبز در این اعلامیه همچنان ادعا کرده است: فرد جعل کار وقتی به امنیت و کمیسیون معرفی شد نه تنها بازداشت نشد بلکه بعد از چند دقیقه سر کار خود برگشت. او در آن لحظه با عذر و تضرع از ناظرین روند سبز افغانستان می‌خواهد که این موضوع را افشا نکنند. اسناد این مورد و موارد دیگر تقلب در نزد ما وجود دارد.
روند سبز ظاهراً این اسناد و شواهد را به کمیسیون انتخابات نیز ارائه کرده، ولی مورد توجه واقع نشده و کارمند مذکور دوباره به کار خود برگشته است: اسناد و شواهد دست داشته وقتی به کمیسیون انتخابات ارائه می‌گردد کمیسیون عملاً اظهار عجز می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات نظارت و کنترل خود را در پروسه بازشماری آرا از دست داده است.
به باور روند سبز، کارمندانی که در بازشماری آرا استخدام شده‌اند، به صورت علنی به خرید و فروش رای اقدام می‌کنند و حتا در تماس با کاندیدان برای هر رای از ۵۰ تا ۱۰۰ دالر نرخ تعیین کرده‌اند.
روند سبز اظهار آماده‌گی کرده است که اسناد و شواهد دست داشته‌اش را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد.
با این همه، روز گذشته آرای انتخابات پارلمانی حوزه کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل اعلام شده و کمیسیون انتخابات در واکنش به آن، گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی سیاسی عمل کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا