آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

چهار ساحه در کشور پارک ملی اعلام شد

جنگلات نورستان، دشت ناوور غزنی، امام صاحب کندز و جزیره ای در درقد ولایت تخار در نشستی با حضور رییس جمهور غنی به عنوان پارک ملی و ساحات حفاظت شده اعلام شد.

جنگلات نورستان، دشت ناوور غزنی، امام صاحب کندز و جزیره ای در درقد ولایت تخار در نشستی با حضور رییس جمهور غنی به عنوان پارک ملی و ساحات حفاظت شده اعلام شد.
به نقل از ارگ، نشستی به منظور امضای اسناد چهار ساحه مختلف کشور به عنوان ساحات حفاظت شده و پارک ملی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور، عصر دیروز در ارگ بر گزار شد.
شاه زمان میوندی رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست صحبت کرد و بر اهمیت محیط زیست تاکید ورزیده، گفت که اداره ملی حفاظت از محیط زیست، طی سالیان گذشته با تکمیل مطالعات تخنیکی از طریق سروی‌های لازم محیط زیستی در نقاط مختلف کشور، پلان‌های مدیریتی و کمیته‌های حفاظتی را به منظور مدیریت بهتر ساحات تعیین شده، تهیه و ایجاد نموده است.
رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت که این اداره همچنان روی طرح چهار پروژه پیشنهادی به ارزش تخمین شده ۳۰ میلیون دالر امریکایی کار می‌نماید.
امرالله صالح معاون اول رییس جمهور در خصوص قواعد اخلاقی، پیشینه تاریخی، فرهنگ سنتی و طبیعی محیط زیست در افغانستان صحبت کرد و گفت که محیط زیست به عنوان ثروت طبیعی از اهمیت بلندی برخوردار است و ما فرهنگ محیط زیست را از گذشته داشتیم، یک پدیده جدید نیست.
وی گفت که ما باید میان اهالی کوچه‌ها و نواحی در بهترساختن محیط زیست رقابت ایجاد کنیم و باید کودکان خویش را از مکتب با فرهنگ محیط زیست آشنا سازیم و همچنان باید با ساختن فلم‌های انیمیشن محیط زیستی، کودکان خود را با فرهنگ محیط زیست بیشتر آشنا نماییم.
رییس جمهور غنی در صحبت‌هایش گفت که باید در رابطه به محیط زیست، نگاهی به گذشته این سرزمین داشته باشیم که هزارسال قبل از نگاه محیط زیستی چگونه بوده‌ایم.
وی با تاکید بر این که باید بر محیط زیست، آب و سرمایه‌های ارزشمند افغانستان توجه ویژه صورت گیرد، گفت که ما در خصوص مدیریت آب تجربه کافی داریم و توجه به محیط زیست، یکی از اولویت‌های ما بوده است.
رییس جمهور به رییس و هیئت رهبری اداره ملی حفاظت از محیط زیست هدایت داد که با علما، والیان و ولسوالان هماهنگ شوند تا بتوانیم با ایجاد پارک‌ها در هر ولسوالی در چهار سال آینده، محیط زیست بهتری داشته باشیم.
وی همچنان بر حفاظت بیشتر از محیط زیست تاکید کرده، گفت که هیئت رهبری اداره ملی حفاظت از محیط زیست در راستای صیانت از محیط زیست، بیشتر حرکت کنند.
در اخیر این نشست، اسناد چهار ساحه جدید حفاظت شده و پارک ملی که شامل جنگلات ولایت نورستان، آب‌های ایستاده ولسوالی ناور ولایت غزنی، جزیره ولسوالی درقد ولایت تخار و ولسوالی امام صاحب ولایت کندز می‌باشد، در حضورداشت رییس جمهور غنی از سوی شاه زمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، امضا شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا