آخرین اخبارافغانستانسیاستفرهنگ و دانش

پایان‌نامه اکثر دانشگاه‌ها در عکاسی‌های شهر ساخته می‌شود


مسئولان وزارت تحصیلات عالی کشور که در مراسم بزرگداشت از دریافت تصدیق کیفیت و اعتباردهی یک دانشگاه خصوصی ازسه نهاد ببین‌المللی ASIC ، IACBE و CBSP در کابل صحبت می‌کردند، می‌گویند: پایان نامه دانشجویان اکثر دانشگاه‌های خصوصی درعکاس‌خانه‌ها «کاپی پیست» می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، به تازه‌گی دانشگاه خصوصی دنیا ازسه نهاد بین‌المللی تضمین کیفیت تصدیق‌نامه در یافت کرده است که از آن با حضور وزیر تحصیلات عالی و اساتید دانشگاه‌های دولتی وخصوصی در کابل بزرگداشت شد.
داکترنجیب‌الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت: کسب تضمین‌نامه کیفیت و موفقیت دانشگاه‌های خصوصی ودولتی از سوی نهادهای بین‌المللی از اهداف بنیادی وزارت تحصیلات عالی است.
خواجه عمری گفت: درحال حاضر ۱۷ نهاد تحصیلی دولتی و ۴۰ نهاد تحصیلی خصوصی تحت مراحل تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی قرار گرفته است.
وزیرتحصیلات می‌گوید:عدم پیروی ازلوایح وزارت تحصیلات عالی درنهادهای تحصیلی، نبود سیستم درسی، بی توجهی به کیفیت تدریس و نشرات غیرمعیاری از مشکلات عمده در نهادهای تحصیلی خصوصی و دولتی است.
محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی می‌گوید: ما ازلحاظ کمیت دانشگاه‌ها مشکل نداریم اما ازلحاظ کیفیت درسی خیلی مشکلات درنهادهای دولتی و خصوصی داریم.
آقای نعیمی می‌گوید: درمعیارهای تضمین کیفیت تحقیق، تدریس با کیفیت و عرضه خدمات بهتر تحصیلی جز اصلی است.
نعیمی با انتقاد تند ازکم‌رنگ بودن تحقیق در دانشگاه‌های خصوصی، گفت: دراکثر دانشگاه‌های خصوصی مرکز تحقیق وجود ندارد که باعث شده است تا دانشجویان پایان‌نامه تحصیلی خویش را ازعکاس‌خانه‌ها در یافت کنند.
نعیمی علاوه کرد که پایان‌نامه اکثر دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی (و دولتی) درعکاسی‌ها نوشته شده و یا کاپی پیست می‌شود.
سید مسعود استاد دانشگاه کابل گفت: اساس مشکلات دانشگاه‌های دولتی در معارف است.
استاد تصریح کرد که ۸۰ درصد دانشجویان که به دانشگاه راه پیدا می‌کنند سواد خواندن و نوشتن ندارند.
استاد مسعود تاکید دارد که اول باید معارف ما معیاری شود و معیاری شدن معارف هم از مکاتب شهر کابل آغاز شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا