آخرین اخبارافغانستانسیاست

پایگاه نظامی بگرام به عنوان مرکز عملیات‌های ویژه نیروهای مسلح ملی استفاده خواهد شد

خبرگزاری دید: سخنگوی قوای مسلح ملی کشور در خبرنامه‌ای گفته است که پایگاه هوایی بگرام به عنوان مرکز عملیات‌های ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی استفاده خواهد شد.


اجمل عمر شینواری سخنگوی عمومی قوای مسلح کشور می‌گوید که هیئتی به‌ منظور ارزیابی وضعیت امنیتی و شناسایی پایگاه نظامی بگرام به‌حیث پایگاه عملیات‌های ویژه‌ی نیروهای امنیتی و دفاعی تعیین شده است.
به آقای شینواری، سرمفتش شورای امنیت ملی و نمایندگان وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در ترکیب این هیئت حضور دارند.
این هیئت کارش را روز یک‌شنبه(۱۳سرطان) آغاز کرده است.
آقای شینواری همچنین گفته است که براساس حکم رییس‌ جمهور، نیروهای امنیتی و دفاعی آمادگی تسلیم‌گیری، حفاظت و اداره‌ تمامی مراکز نظامی را که از سوی نیروهای خارجی در افغانستان کنترول می‌شد، دارند.
پایگاه نظامی بگرام که بزرگ‌ترین پایگاه نیروهای امریکایی در ۲۰ سال گذشته بود، روز جمعه گذشته از سوی این نیروها تخلیه شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا