آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعهفرهنگ و دانش

پس از این کتاب‌های درسی معارف در داخل کشور چاپ می‌شود

قرار داد چاپ کتاب‌های درسی معارف، میان وزارت معارف و شرکت طباعتی بهیر امضا شد و وزارت معارف تاکید کرد که برای رفع نیازمندی‌هایش به کتاب‌های درسی در سال روان ۱۲٫۲میلیون جلد کتاب چاپ می‌کند.

قرار داد چاپ کتاب‌های درسی معارف، میان وزارت معارف و شرکت طباعتی بهیر امضا شد و وزارت معارف تاکید کرد که برای رفع نیازمندی‌هایش به کتاب‌های درسی در سال روان ۱۲٫۲میلیون جلد کتاب چاپ می‌کند.
داکتر میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف گفت: در برنامه پنج‌ساله معارف برای چاپ کتاب قرار است ۱۳۵ میلیون جلد کتاب که از صنف اول تا صنف دوازدهم را در بر می‌گیرد، طی سه مرحله به چاپ برسد.
وی افزود در مرحله نخست که قرار داد آن با شرکت طباعتی بهیر امضا شد، قرار است ۱۲٫۲ میلیون جلد کتاب برای صنوف اول تا ششم در مدت چهار ماه به چاب برسد.
وی اظهار کرد که مطابق قرار داد این شرکت، مسئولیت دارد تا کتاب‌ها را پس از چاپ به ولایت‌ها نیز انتقال دهد.
شیرباز کمین‌زاده رییس شرکت طباعتی بهیر اطمینان داد که بربنیاد قرار داد ۱۲٫۲میلیون جلد کتاب مورد نیاز وزارت معارف را در زمان معین آن و با کیفیت مورد نظر وزارت معارف چاپ نماید و به ولایت‌ها انتقال دهد.
داکتر بلخی تأکید کرد که وزارت معارف تلاش دارد ظرفیت لازم در سکتور خصوصی ایجاد شود تا چاپ همه کتاب‌های مورد نیاز وزارت معارف در داخل کشور و به وسیله چاپخانه‌های خصوصی، در یک رقابت سالم انجام گیرد.
سرپرست وزارت معارف از چاپخانه‌های داخلی خواست در چاپ کتاب‌ها کیفیتی را که وزارت معارف در نظر دارد رعایت کنند تا اطمینان لازم برای چاپ کتاب‌های درسی در داخل کشور بیشتر فراهم گردد.
وزارت معارف می‌گوید که در حال حاضر پروسه تدارکاتی برای چاپ ۳۷ میلیون جلد کتاب درسی دیگر نیز جریان دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا