آخرین اخبارجهانسیاست

پنج نصیحت ارزنده رییس‌جمهور تاجیکستان به پسرش

امامعلی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، به تازه‌گی پسرش( رستم امامعلی) را بحیث شهردار دوشنبه( پایتخت تاجیکستان) مقرر کرده و در ضمن، نصیحت‌های جالب و ارزنده‌ای نیز به وی داشته است.
رییس‌جمهور تاجیکستان، اکنون که پسرش را به عنوان«شهردار» تعیین نموده، اما به کلی وی را به حال خودش هم واگذار نکرده؛ بلکه در قالب«پنج پند ارزنده» وی را در مسیر کار و فعالیت، رهنمایی کرده‌است.

به نقل از رادیو فردا، او در یک محفل باشکوه که مقامات بلندپایه‌ی دولت تاجیکستان نیز در آن حضور داشتند، به فرزند جوانش نصایحی داشته است به این مضمون:

۱ـ سخت‌کوش باش
رییس‌جمهور تاجیکستان افزوده است:« باید همواره جدی باشی و بر اجرای دستورهای خود نظارت کنی. تو جوانی، خیلی جوان، وقتی من به سن شما بودم، ریاست یک مزرعه را به عهده داشتم.»
۲ـ مقتدر باش
وی به پسرش گفت:« تو ثروتمندی، کسی نباید تو را تحت فشار بگذارد، کسی نباید به تو بگوید چه کسی را به خدمت بگیری. به همین خاطر، من این پست را به شما دادم و به کسی دیگری نخواهم داد.»
۳ـ به طبقه کارگر بیاندیش
رییس‌جمهور تاجیکستان همچنان ادامه داد:« قیمت‌ها را برای عامه مردم پایین نگه دار. برای آنها شغل، حمل و نقل عمومی و برق فراهم کن.»
۴ـ مودب باش
وی شرح داد:« هرگز با زیردستان خود بی‌ادب نباش! با آنها با ادب سخن بگوی. زبان پاکیزه داشته باش.»
۵ـ با ثروتمندان همنشینی نکن
امامعلی رحمان همچنان اضافه کرد:« در خانه‌ی صاحب‌کار، نهار نخور. به رستورانت نرو. از کارگران، سالمندان و بیوه‌گان در خانه‌های شان دیدار کن؛ آنها خوشحال می‌شوند و افتخار می‌کنند که میزبان شهردار شان باشند.»
رُستم امامعلی، که اکنون ۲۹ سال سن دارد، اینک عهده‌دار مسوولیت سنگینی است که پدرش وی را لایق آن دانسته است. دیده شود که به این پندها تا چه حدی عمل می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا