آخرین اخبارافغانستانسیاست

پیامد توهم تاریخ ۵۰۰۰ ساله؛ زور کم و قهر زیاد

عالی جنابان حکومت وحدت ملی به اشتباه فکر می‌کنند که منتخب ملت هستند، از یاد برده‌اند که آنان برساخته و برآمده از الطاف وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌باشند. بنابراین، همیشه باید به یاد داشته باشند که «پای شان را اندازه گلیم شان» دراز کنند و حرفی که می‌زنند به اندازه صلاحیت و توان شان باشد نه بیشتر!

متاسفانه دوره‌های اخیر سیاست در کشور نشان داده است که ادعای دروغین و استفاده ابزاری از عنوان (تاریخ ۵۰۰۰ ساله) درعرصه حکومت‌داری و سیاست خارجی برای کشور نه تنها دردسرساز، بلکه بحران آفرین گردیده است.
در یک مقطع، محمد داود خان رییس جمهورخودکامه وقت، با غرور کاذب و با نداشتن جایگاه ملی و محروم از عقبه قوی داخلی در برابراتحاد شوروی سابق موضع ناسنجیده گرفت. اتخاذ این موضع سبب گردید که افغانستان بیش از چهاردهه در بحران فرو رود.
اینک با روی کارآوردن حکومت وحدت ملی به سرپرستی محمد اشرف غنی احمدزی توسط وزیرخارجه وقت امریکا (جان کری)، جناب ایشان با افتخار همان راه بحران ساز داوود خان را در پیش گرفته است. عدم توجه به تجارب تاریخی و نیز واقعیت‌های جاری درعرصه سیاست داخلی و خارجی، یکی از نشانه‌های آن این است که چنین افرادی دچار توهم شده‌اند.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که چنین توهمی به سایرکار گزاران حکومت تسری یافته و یا برآنان تحمیل می‌گردد.
اظهارات ناسنجیده و به دور از رویه دیپلماتیک مشاور امنیت ملی کشور، البته برای چندمین بار، و این بار نسبت به مذاکرات صلح و موضع ایالات متحده امریکا و به خصوص نسبت به نماینده ویژه امریکا درارتباط با موضوع گفت‌وگو با طالبان؛ هم چنین واکنش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نسبت به آن نشان داد که این توهم تاریخ ۵۰۰۰ ساله چگونه کشور را به کام بحران سقوط داده است. عالی جنابان حکومت وحدت ملی به اشتباه فکر می‌کنند که منتخب ملت هستند، از یاد برده‌اند که آنان برساخته و برآمده از الطاف وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌باشند. بنابراین، همیشه باید به یاد داشته باشند که «پای شان را اندازه گلیم شان» دراز کنند و حرفی که می‌زنند به اندازه صلاحیت و توان شان باشد نه بیشتر! اینان اگر می‌خواهند در خود و نقش خویش تحول و تغییری مثبت ایجاد کنند و نقش سازنده و ملی ایفا نمایند؛ در مرحله نخست باید از خود «توهم زدایی» نمایند، تا برسیم به مراحل بعدی که چه باید کرد!

نویسنده

عبدالشكور اخلاقی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا