آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

چگونه فساد افغانستان را متلاشی کرد

عدم توجه به حفظ و غربال‌گری نامناسب قراردادها، بارزترین نقص‌ها در بسیاری کشورهای در حال توسعه و به ویژه در اقتصاد‌های فاسد و سوءمدیریت است.

رایان کروکر سفیر سابق امریکا در افغانستان در مطلبی به تاریح ۱۳ دسمبر نوشت:« پس، ما سرک‌ها را ساختیم. متأسفانه، ما بودجه لازم برای حفظ آن‌ها مشخص نکردیم یا کنار نگذاشتیم. من در افغانستان خدمت کردم. نخیر، این ویتنام دیگر نیست.»‌ در ۱۹ دسمبر، حامد کرزی در مطلبی تحت عنوان «کرزی از نقش خود در افغانستان دفاع می‌کند»‌، گفت:« آن‌ها مدارس و کلینیک‌های کم‌دوام می‌ساختند، جاده‌هایی که با باد تخریب می‌شود.»
‌اگر این ادعاها از دو جانب وضعیت افغانستان صحیح باشند، می‌توان به راحتی شکست اهداف بلندپروازانه «دموکراسی» و «ملت سازی» را فهمید و باورد کرد.
عدم توجه به حفظ و غربال‌گری نامناسب قراردادها، بارزترین نقص‌ها در بسیاری کشورهای در حال توسعه و به ویژه در اقتصاد‌های فاسد و سوءمدیریت است. این شیوه‌ها مبتنی بر عقیده اشتباه است که توسعه، ساختارها و هزینه‌ را به وجود می‌آورد؛ در نتیجه بودجه صرف شده روی پروژه‌‌های بدون حفاظت یا نظارت کافی هزینه می‌شود. این امر برای توسعه پایدار چیز کمی است و حتی می‌تواند برای جامعه مضر باشد.
پروژه‌های غیرمعیاری و عدم حفظ و نگهداری از آن در زمینه‌های آموزش، آب، برق، جاده‌ها، آبیاری و … به اهداف قوی برای ایجاد بی‌ثباتی، نارضایتی و خشم تبدیل می‌شود.

نویسنده

نامه به ویراستار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا