آخرین اخبارافغانستانحکومت

وزارت صحت:

کسی بازداشت نشده، دادستانی خواست تحقیق کند ما همکاری کردیم

وزارت صحت عامه با نشر اعلامیه‌ای، می‌گوید که کسی از این وزارت بازداشت نشده، بلکه برای تحقیق به دادستانی کل حاضر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دید، وزارت صحت عامه با نشر اعلامیه‌ای، بازداشت نزدیکان وزیر صحت را از سوی دادستانی کل رد کرده و توضیح داده که افراد مظنون با دستور وزیر برای تحقیق حاضر شده‌اند.
اعلامیه: «هیئتی از اداره لوی ثارنوالی نزد وزیر صحت عامه مراجعه کردند و خواهان تحقیق از چند تن افراد شدند. وزیر صحت عامه در یک جلسه رسمی بود و آن افراد مظنون نیز حضور نداشتند. بناً براساس هدایت وزیر صحت عامه از دفتر وزیر به آن‌ها تماس گرفته شد تا غرض تحقیق به اداره لوی ثارنوالی حاضر شوند».
در این اعلامیه تصریح شده که افراد مظنون به همکاری وزیر صحت برای تحقیق حاضر شده و اصلاً موضوع دستیگری در میان نبوده است.
در این اعلامیه تاکید شده که احمد شکران عثمانی برادر وزیر صحت عامه هیچ نوع مسئولیت رسمی در وزارت صحت ندارد ولی باز هم به دادستانی برای تحقیق حاضر شده و سه کارمند وزارت نیز در محل کار شان بودند که با تماس دفتر وزیر صحت به دادستانی حاضر شده‌اند.

در بخشی از اعلامیه آمده: کاوه سرمست زاده کدام مسئولیتی در مرکز وزارت ندارد. داکتر فریدون سلطانی مشاور ارشد وزیر صحت نبوده، بلکه مشاور پروژه کووید-۱۹ می‌باشد. حامد حمیدی بلی مشاور مالی وزارت است، قابل ذکر است که نه سلطانی و نه حمیدی کدام قرابت فامیلی با وزیر صحت عامه ندارند.
روز گذشته خبری از سوی دادستانی کبل منتشر شد مبنی بر بازداشت چند تن به اتهام گرفتن رشوت از وزارت صحت عامه.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا