آخرین اخباراجتماعافغانستان

والی بامیان:

کشت مواد مخدر در بامیان صفر، اما آمار معتادین گراف بالایی دارد

والی بامیان می‌گوید که در این ولایت کشت مواد مخدر صفر است، اما آمار معتادین گراف بالایی را نشان می‌دهد.

والی بامیان می‌گوید که در این ولایت کشت مواد مخدر صفر است، اما آمار معتادین گراف بالایی را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دید، ظاهر زهیر والی بامیان در کنفرانس نقش رسانه‌ها در مبارزه با مواد مخدر با اشاره این موضوع که در بامیان کشت مواد مخدر صفر است، ولی تعداد معتادین در این ولایت گراف بالا را نشان می‌دهد، از همکاران ملی و بین‌المللی خواست در قسمت رفع این پدیده اداره محلی بامیان را همکاری نمایند.
زهیر، اعتیاد و رو آوری به مواد مخدر را یکی از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد که حیات و هستی جمعی جامعه را تهدید می‌کند و بر بلندرفتن آگاهی جامعه تأکید کرد.
اشتراک‌کنندگان در اخیر کنفرانس، پرسش‌های خویش را مطرح کردند که از طریق اعضای پنل پاسخ داده شد. اعضای پنل این کنفرانس، عبدالوهاب محمدی رییس زراعت، آقاحسین نظری رییس مبارزه با مواد مخدر، رییس شفاخانه معتادین و اسماعیل ذکی رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر بودند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا