آخرین اخبارادبیاتافغانستانفرهنگ و هنرگزارش

«کلک موج و احوال دریا» اثر فاضل سانچارکی نقد و رونمایی شد

خبرگزاری دید: کتاب کلک موج و احوال دریا اثر تازه سید آقا حسین فاضل سانچارکی معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در جلسه‌ای با حضور شماری از استادان دانشگاه، دانشجویان و فرهنگیان افغانستانی مقیم ایران، رونمایی و نقد شد.

«کلک موج و احوال دریا» خودزندگی‌نامه آقای سانچارکی است که به سیر زندگی و برداشت‌های او از ۵ دهه زندگی‌اش می‌پردازد و به رویدادهای سیاسی معاصر کشور نیز نظری از درون افکنده است.

در این برنامه که در ایران برگزار شده بود، داکتر علی جویا، داکتر سید عبدالقیوم سجادی، داکتر سید عسکر موسوی و داکتر امان‌الله فصیحی از استادان دانشگاه، به نقد کتاب پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بر شمردند.

این کتاب از سوی اساتید مذکور به عنوان بهترین اتوبیوگرافی خوانده شده که در چند سال اخیر در افغانستان نوشته شده است.

نثر روان، زنده، جان دار و فخیم کتاب، انسجام درونی و زنجیرهٔ همبستهٔ رویدادها، معلومات گسترده و روایت بی طرفانهٔ رویدادها و تحولات و عدم مبالغه گویی در انعکاس مسائل از ویژگی های کتاب شمرده شد.

فاضل سانچارکی نویسنده کتاب در این مورد گفت: کتاب کلک موج و احوال دریا، روایت شخصی من از پنج دهه زندگی در افغانستان است که یک بخش آن در ایران می گذرد. من چشم دیدها و برداشت هایم را در حد فهم و درک ناقص خودم نوشته، می‌دانم کاستی های آن زیاد است؛ اما کوشیده‌ام از مبالغه گویی و یا برجسته سازی خود و یا کارکردهای کسانی که تحت تاثیرشان بوده‌ام دوری کنم.

نویسنده کتاب افزود: من مانند یک راوی و ناظر، لحظه لحظهٔ زندگی‌ام را به تصویر کشیده و  بسان یک خبرنگار تجربهٔ زیستهٔ خودم را منعکس کرده‌ام. من در هر مقطع و مرحلهٔ زندگی تنها و تنها مقابل واقعیت های جاری آیینه گرفته‌ام، کوشیده‌ام در بیان تجربیات زیسته‌ام واقع بین باشم و حب و بغض هارا کمتر دخیل سازم.

سانچارکی افزود: مثلا در مقطع نوجوانی، من غرق ایمان ناب بودم، برای حل مشکلات شخصی‌ام به ابزار دعا و نیایش و توسلات متوسل می شدم، این دوران برای من بعدها کمی نایاب و غبطه انگیز شد، بعد تر بیشتر به نقش شخصی و ارادهٔ فردی خودم در حل مشکلات اهمیت بیشتر قائل شدم. گاهی در درستی راهی که در پیش گرفته‌ام شک کرده ام، گاهی در یأس و گاهی در امید وبعضی اوقات در تلخی و گاهی در شوق و شور غوطه ور بوده ام  و… همه را چنان که بوده نوشته‌ام.

سانچارکی در  باره مطالب سیاسی مندرجه در کتابش محتاطانه گفت: ممکن برداشت ها و روایتگری‌های من در برخی موارد خیلی درست نباشد، اما صادقانه فهم و برداشت من است، خوب است کسانی که این دوره‌هارا دیده، زیسته و تجربه کرده اند تصحیح کنند.

نویسندهٔ کتاب کلک موج و احوال دریا افزود: این نوشته ها شاید حداقل بتواند به پژوهشگران تاریخ تحولات سیاسی و احتماعی دوران معاصر افغانستان کمک کند و گوشهٔ اندکی از دریای متلاطم رویدادها را بنماید.

نکتهٔ اساسی این پرسش است: چرا در بیش از حد اقل چهار دهه، ما هنوز فاقد رهبری سیاسی توانا و مردمی هستیم؟ چرا رهبران سیاسی ما این قدر ضعیف تبارز کرده اند؟ چرا این همه تشتت و تفرق؟ چرا رهبری سیاسی قادر به گذر از آجنداهای شخصی و حب و بغض های فردی به آجنداهای کلان تر نشده اند، این مواردی است که با خواندن این کتاب به طور مستقیم و غیر مستقیم پاسخ هایی دریافت خواهید کرد.

فاضل سانچارکی از چهار دهه به این طرف در جریان‌های حزبی و سیاسی افغانستان فعال بوده، اما مهمترین بخش کارنامه و زندگی او دو دهه دوره جمهوریت است که در کانتکست‌های فرهنگی، رسانه‌ای و سیاسی حضور فعال داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا