آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

کمپاین انتقال ملیشه‌های قومی به کابل، ارگ، اردو را دور می‌زند

مفرزه‌های ذخیره‌ای انتحاری‌ها به کابل منتقل شده و حسب لزوم به سوی بلخ و دیگراهداف مورد نیاز حرکت داده می‌شوند.


درحالی که موازنه سیاسی و نظامی بین بلخ و کابل در جهت انزوای غنی- عبدالله درحال تغییر است خبر می‌رسد که دسته‌جات ایله‌جار ملیشیایی به رهبری معصوم استانکزی از ولایات به کابل درحال انتقال است و در مهمان‌خانه‌های سری امنیت ملی، تجمعات بیشتر شده است.
بعد از آن که لوی‌درستیز جنرال شریف خان یفتلی از امر غنی- عبدالله جهت راه‌اندازی عملیات جنگی علیه مردم بلخ سرباز زد، برنامه اشتعال جنگ قومی از سوی ارگ در شمال با سکته گی مواجه شده است. حماقت غنی- عبدالله درین است که نمی‌دانند شریف یفتلی فرزند ارشد خود را درجنگ با تروریزم طالب از دست داده است و هرگز به منظور گسترش تروریزم جان سربازان و افسران را به خطر نمی‌اندازد و بدنامی تاریخی را به نام خود ثبت نمی‌کند.
اکنون تصمیم گرفته شده است که شرکت‌دادن اردو به جنگ قومی خطرهای معکوس دارد. فیصله شده است که بدون قطعات اردوی ملی و پولیس، تحت مدیریت معصوم استانکزی با برباد دادن هزینه‌های بیت‌المال که از مردم تحت نام مالیه استحصال می‌شود، استفاده از قطعات ملیشه‌های قومی روی دست گرفته شود.
مطابق همین طرح، نفرات حزب اسلامی جهت اشتراک درین پروسه به سرعت از زندان آزاد شدند. افزون برین دسته‌جاتی از طالبان که بخشی از مفرزه‌های امنیت ملی‌اند همراه با داعشی‌های مرتبط با حزب اسلامی حکمتیار از ولایت‌های خوست، زابل، هلمند و غزنی به کابل آورده شده‌اند و در مهمانسرا‌های خاص ریاست امنیت ملی در ۱۳ محل مخفی و مصئون مستقرشده‌اند. مفرزه‌های ذخیره‌ای انتحاری‌ها به کابل منتقل شده و حسب لزوم به سوی بلخ و دیگراهداف مورد نیاز حرکت داده می‌شوند.
انتقال مفرزه‌های قومی از راه زمین با خطرات سختی همراه است و با توجه به نظارت حساس نیروهای مقاومت در حوزه شمال، دیسانت مفرزه‌های قومی و طالب بر نقاط حساس در بلخ، یک قمار پر ریسک است که می تواند باعث قتل عام دسته‌جات دیسانتی شود.
شاید وقوع قتل عام احتمالی ملیشه‌های بی‌خبراز جریانات عقب صحنه، منظور اصلی غنی- عبدالله باشد تا تصویر ملامت‌باری از عطا نور در ذهن خلق ترسیم کنند.
رزاق مامون

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا