آخرین اخبارافغانستان

کمک ۱۲۵ میلیون دالری امریکا به افغانستان

سفارت امریکا در کابل بسته‌ تازه کمک‌های بشردوستانه‌ کشورش را برای افغانستان اعلام کرد.

سفارت امریکا در کابل بسته‌ تازه کمک‌های بشردوستانه‌ کشورش را برای افغانستان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، بر اساس بسته‌ تازه‌ کمک‌های بشردوستانه‌ امریکا، این کشور ۱۲۵ میلیون دالر برای تامین نیازهای بی‌جاشد‌گان داخلی، قربانیان حوادث طبیعی و مهاجران برگشت‌کننده کمک می‌کند.
بر اساس معلومات سفارت امریکا در کابل، با اعلام بسته ۱۲۵ میلیون دالری تازه امریکا مجموع کمک‌های این کشور در سال جاری مالی به ۱۹۰ میلیون دالر می‌رسد که شامل کمک به مهاجران افغان در کشورهای منطقه نیز می‌شود.
سفارت امریکا در کابل هم‌زمان از کشورهای دیگر خواسته است که به درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت از شهروندان افغانستان، کمک‌های‌شان را افزایش دهند. تاکنون حدود ۲۷ درصد از بودجه مورد ضرورت به نیازمندان کمک فوری در افغانستان تهیه شده است.
سفارت امریکا در کابل گفته است که کشورش برای حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان متعهد است و به حمایت و همکاری خود با مردم افغانستان ادامه می‌دهد. این سفارت گفته است کمک تازه‌ امریکا در بخش تامین مواد غذایی اضطراری، آب آشامیدنی، صحت و مقابله با خشک‌سالی به مصرف خواهد رسید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا