آخرین اخبارافغانستان

کمیته قوانین کابینه تابعیت دوگانه را تایید کرد

کمیته قوانین کابینه که به ریاست سرور دانش دایر شده بود، تابعیت دوگانه شهروندان کشور را بعد از بررسی تایید کرد.
به گزارش خبر گزاری دید، کمیته قوانین کابینه در جلسه‌ای که بعد از ظهر روز یکشنبه «۸ دلو» برگزار کرده بود تابعیت دوگانه شهروندان را مورد تایید قرار داد.
بر اساس تایید این قانون، شهروندان می‌توانند برعلاوه تابعیت داخلی تابعیت کشور دوم را نیز داشته باشند.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور درین جلسه گفت:« براساس طرح جدید، تابعیت دوگانه پذیرفته شده و هیچ شهروند کشور به سلب تابعیت محکوم شده نمی‌تواند.»
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور نیز در خصوص پذیرش تابعیت دوگانه درطرح قانون تابعیت گفت:« قانون اساسی در موارد مشخص روی تابعیت واحد تاکید کرده و فراتر از آن در تضاد با مفاد قانون اساسی قرار دارد. »
وی افزود که عدم پذیرش تابعیت دوگانه شهروندان و یا محدود کردن استخدام و فعالیت آنان در ادارات دولتی بر خلاف احکام قانون و در مغایرت با حقوق شهروندی قرار دارد.
گفتنی است که اکثر مقامات دولتی افغانستان دارای تابعیت دوگانه می‌باشند و در انتخابات‌های گذشته برای کاندیدان دارای تابیعت دوگانه اجازه کاندید شدن داده نمی‌شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا