آخرین اخباراسلایدشوافغانستانخبر های مهمسیاستصلح

کمیسیون انتخابات آرای ۱۱۹۰ محل رای‌دهی را نامعتبر اعلام کرد

کمیسیون انتخابات می‌گوید که پس از بررسی و تفتیش ۲۴۲۳ محلی که برای تفتیش ویژه راجع شده بود، آرای ۱۱۹۰ محل نا معتبر شناخته شده و قابل پذیرش برای کمیسیون نیست.
به گزارش خبرگزاری دید، کمیسیون مستقل انتخابات با نشر اعلامیه‌ای امروز شنبه دوم قوس، خبر داد که آرای ۱۱۹۰ محل رای دهی از این کمیسیون نامعتبر تشخیص شده و از دور خارج اعلان می‌شود.
در اعلامیه کمیسیون گفته شده که آرای این محلات پس از بررسی و تفتیش تمام چک‌لیست‌ها و مواد منتقل شده به مرکز نامعتبر تشخیص شده است
متن کامل اعلامیه:
اعلامیه مطبوعاتی
در پیوند به ابطال آرای ۱۱۹۰ محل رأی دهی و جریان تفتیش و بازشماری آراء در ولایات
۲قوس ۱۳۹۸
کابل-افغانستان
کمیسیون مستقل انتخابات برای تأمین شفافیت و حفاظت از آرای واقعی مردم و بنا بر احکام ماده ۸۶ قانون انتخابات، در ۸۵۳۱ محل که به نحوی مشکلات تثبیت گردیده بود؛ فیصله تفتیش و بازشماری آن را صادر نمود. هدف اساسی تفتیش و بازشماری آراء، تثبیت آرای معتبر و نامعتبر در سطح محلاتِ است که بر اساس قانون، لوایح و طرزالعمل‌ها مشکل داشته است.
تفتیش و بازشماری آراء در ۱۸ عقرب آغاز گردید. اما در جریان عملیات تفتیش و بازشماری، بنا بر اعتراض برخی از ستادهای انتخاباتی و پاسخگویی کمیسیون نسبت به اعتراضات آن‌ها، در حدود چهار روز متوقف گردید. بعد از گفت‌وگو و جلسات تخنیکی با نمایندگان ستادها مجدداً آغاز گردید که تا اکنون روند تفتیش و بازشماری آراء در ۲۴ ولایت تکمیل گردیده است. در ۳ ولایت به شکل نارمل جریان دارد و متأسفانه در ۷ ولایت بنا بر اعتراض برخی از ستادهای انتخاباتی هنوز آغاز نشده است.
مواد ۲۳ ولایت به مرکز مواصلت ورزیده است که پروسه انتیک و اسکن فورمه‌های نتایج آن در مرکز ملی جمع بندی نتایج جریان دارد. مواد متباقی ولایات که روند تفتیش و بازشماری خاتمه یافته است نیز به زودی مواصلت خواهد ورزید.
کمیسیون مستقل انتخابات بنا بر احکام ماده ۸۶ قانون انتخابات، ماده نهم لایحه جمع بندی آراء و جزء ۱۱ ماده نهم لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آراء طی فیصله نامه شماره ۱۰۵ خویش به تعداد ۲۴۲۳ محل را به تفتیش و بازشماری ویژه راجع ساخت. اکنون؛ از ولایاتی که مواد تفتیش و بازشماری آن به دفتر مرکزی مواصلت ورزیده است از ۲۴۲۳ محل، به تعداد ۱۱۹۰ محل نتیجه تفتیش و بازشماری با گزارش ویژه آن مواصلت ورزیده است. اعضای کمیسیون بعد از بررسی گزارش‌ها و چک لست تفتیش در مورد ۱۱۹۰ محل آن به این فیصله رسیدند که آرای آن غیر معتبر است.
همان‌طوری که بارها اعلان گردید در نزد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، آرای معتبر است که اساس بایومتریکی داشته باشد. تثبیت آرای معتبر و نامعتبر بر اساس قانون، لوایح و طرزالعمل‌های مربوطه صورت می‌گیرد. به مردم افغانستان و تمام جوانب ذیدخل اطمینان می‌دهیم که در روند کاری و تصمیم‌گیری کمیسیون هیچگونه علایق و سلایق جانبدارانه وجود ندارد. بل؛ معیار قانون، لوایح و طرزالعمل‌های کمیسیون می‌باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات، همیشه به تمام مردم افغانستان پاسخگو بوده است. دیدگاه و نظریات جوانب ذیدخل و ستادهای انتخاباتی را همیشه شنیده است و در روشنایی قوانین و طرزالعمل‌ها در نظر گرفته است. حالاهم هر ستاد انتخاباتی که اعتراض دارد؛ دروازه کمیسیون بروی آن باز بوده و اگر قناعت شان فراهم نشد؛ مطابق قانون انتخابات، می‌توانند اعتراض‌ها و شکایات خویش را در مرجع مربوطه آن ثبت نمایند.
در اخیر یکبار دیگر از تمام نیروهای قهرمان امنیتی و تمام جوانب ذیدخل که صادقانه همکار کمیسیون هستند قدردانی می‌نماییم. همچنان از تمام ستادهای انتخاباتی می‌خواهیم که اجازه دهند تا کمیسیون مستقل انتخابات، کار خویش را مطابق قانون انجام دهد و با اعلان نتایج ابتدائی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، به انتظار مردم افغانستان پایان داده شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا