آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

کنار زدن والی بلخ توفانی است که گریبان همه را خواهد گرفت

بهتر نیست به جای این‌که اَعمال ضد ملی و مردمی «غنی» و دسته‌ نابه‌کار او را توجیه کنید، کمی بفکر توفانی‌هم باشید که هیولاگونه، پس از «استاد» شما را هم خواهد بلعید.


نور نباشد، شماهم از سردی و تاریکی فوت می‌شوید. هرچند نقش‌تان «مرده‌های متحرک» را خوب بازی کرده‌اید!
درپی برخورد یک‌جانبه‌ حکومت «ارگ» مبنی بر عزل والی بلخ و منظوری استعفای وی که یک‌سال پیش و در هنگام مذاکرات مستقیم با «ارگ» داده شده بود، شماری « آتش بیاران معرکه » از دیروز به این‌سو شروع کرده‌اند به چهچهه و کف زدن‌ها، کسی نیست به ‌این آقایان که در نقش توجیه‌گران ظاهر شده و بر همه‌ ارزش‌هاشان پشت کرده‌اند، بگوید بابا شما دیگر چه کسانی هستید! مبرهن ا‌ست که نور نباشد، شما هم از سردی و تاریکی حاصل آن، فوت می‌شوید. کسی حتا پیازهم بردهن مبارک تان پوست نمی‌کند.
بهتر نیست به جای این‌که اَعمال ضد ملی و مردمی «غنی» و دسته‌ نابه‌کار او را توجیه کنید، کمی بفکر توفانی‌هم باشید که هیولاگونه، پس از «استاد» شما را هم خواهد بلعید. بهتر نیست به جای خالی کردن پشت یک هم‌سنگر با وقارتان، بردهن کژاندیشان روزگار بکوبانید!
فراموش نکنید که بحث مان تنها روی «بود و نبود» والی بلخ هم نیست؛ بل بحث مان روی پایگاه سنتی «بلخ» ملتی‌ است که از برکت جُبن شماها دارد از کف می‌رود. پایگاه امنی که شما نیز خودتان را در آن مصئون می‌یافتید.
مرتضی جلالی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا