آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

وزارت مالیه در پیوند به بودجه:

کودهای احتیاطی از ۳۴ به ۱۵ کاهش یافته است/ پروژه‌های شامل بودجه ۱۴۰۰ ملی است

وزارت مالیه کشور با نشر گزارشی در پیوند به اصلاحات و افزایش و کاهش در بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، اولویت‌های بودجوی سال مالی را تشریح کرده و از تغییرات در آن دفاع کرده است.


به گزارش خبرگزاری دید، وزارت مالیه امروز یکشنبه(۲۷جدی) با نشر گزارشی از اصلاحات و تغییرات وارد شده در بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی دفاع کرده است.
در این گزارش آمده: در بودجه ملی ۱۴۰۰ اولویت‌ها و بخش عظیم پروژه‌ها شامل مدیریت منابع آبی، معادن و پترولیم، زیربنا سازی، اتصال منطقه‌ای، عدلی و قضایی و توزیع شناسنامه برقی می‌باشد.
وزارت مالیه در مسوده دوم نظریات، پیشنهادات و ملاحظات اصلاحی نمایندگان مردم در ولسی جرگه را با درنظرداشت قوانین نافذه، امکانات و محدوده مالی مد نظر گرفته است. از جمله اصلاحات متذکره میتوان از مدیریت بودجه اداره امور/ واحد عملیاتی( کاهش بیشتر از ۵ میلیارد افغانی بودجه این اداره و انتقال آن به ادارات مربوطه) کاهش ۶۰۰ میلیون افغانی بودجه کودهای ۹۱ و ۹۲، تغییرات در اصولنامه اجرای بودجه مانند مقید ساختن معیاد مشخص جهت طی مراحل سند بررسی وسط سال و ایزاد ماده اصولنامه در خصوص اجراآت ادارات که از سوی ولسی جرگه شورای ملی تصویب نگردیده است یاد آور شد.
در طرح بودجه ملی سال ۱۴۰۰ ضمن پروژه‌های در حال جریان وزارت مالیه ۱۹ پروژه جدید را بعد از مطالعات اقتصادی، ارزیابی تخنیکی و طی مراحل قانونی مد نظر گرفته است.
وزارت مالیه به خاطر توازن ولایتی به تعداد ۴۲۷ پروژه به هزینه ۳ میلیارد افغانی را در طرح بودجه ملی۱۴۰۰ سال مالی شامل ساخته است، تقسیمات سقف بودجه ولایتی به اساس عوامل مهم جهت تمویل پروژه‌های طرح شده در مجالس مشورتی که شامل سهم ثابت به هر ولایت، اندازه نفوس و درجه بندی ولایات از جنبه فقر می‌باشد، صورت گرفته است. هم چنان این پروژه‌ها بعد از سفر تیم تخنیکی وزارت مالیه به تمام ولایات کشور که در آن با مردم، متنفذین، علما و جوانان از نزدیک نشست مشورتی صورت گرفته و ایشان نیازمندی‌ها و اولویت‌های انکشافی شان را با وزارت مالیه شریک نموده‌اند، مد نظر گرفته شده است. باید یاد آور گردید که پروسه متذکره را جامعه مدنی از نزدیک نظارت نموده است.
در ضمن باید یاد آور شد که به تعداد ۱۴۵۰ پروژه وزارت احیاء و انکشاف دهات و به تعداد ۵۳۲ پروژه وزارت شهرسازی و اراضی شامل مسوده بودجه ملی می‌باشد به سطح کشور تطبیق خواهد شد.
همچنان به مقدار ۱۵۰ میلیون افغانی برای کوچی‌ها در نظر گرفته شده است که جلسات آن بعداً برگزار خواهد گردید. در طرح بودجه ملی ۱۴۰۰ تمام معاشات کارکنان خدمات ملکی به اساس قانون خدمات ملکی و قانون معاشات مقامات عالی رتبه که از طرف پارلمان کشور تصویب گردیده و نافذ می‌باشد، اجرا خواهد شد.
یکی از اصلاحات دیگر در طرح بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، ترتیب و تصویب مقرره استفاده از کود های ۹۱ و ۹۲ می‌باشد. به همین ترتیب کاهش کودهای متفرقه و احتیاطی از ۳۴ کود در سال مالی ۱۳۹۹ به ۱۵ کود در سال مالی ۱۴۰۰ می باشد، علاوه بر آن در میزان بودجه کودهای متذکره کاهش قابل ملاحظه به میان آمده است در سال گذشته بودجه کودهای احتیاطی و متفرقه ۲۷ میلیارد افغانی بود که اکنون به ۱۸ میلیارد افغانی تقلیل یافته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا