آخرین اخباراسلایدشوافغانستانتحلیلسیاست

گر محک تجربه آید به میان؛ آیا آقای نور شایسته‌تر است

چهره‌های مطرح حوزه مقاومت هرکدام‌ بخت شان را در معاونت ریاست جمهوری و سمت‌های بلند حکومتی آزموده‌اند که اغلباً با عدم رضایت مردم پایان یافته‌ است. به‌همین لحاظ است که من فکر می‌کنم عطا محمد نور با داشتن جسارت در تصمیم‌گیری و عریان‌گویی، این‌بار با آزمون زمان و مردم قرار گرفته است که اقبالش را به آزمایش بگیرد.


در طی هفده سال اخیر نتیجه حکمروایی و انتخابات‌های گذشته فرصت خوبی برای مردم افغانستان ایجاد کرده که همه چهره‌های‌ مطرح در انتخابات پیش‌رو را سبک و سنگین نمایند و در گزینش شان مصمم‌تر و دقیق‌تر باشند و در میان حضور ناکام سکولار‌های غربی در دولتداری، بی‌مایه‌گی شماری‌ از چهره‌های جهادی و بازسازی ولایت بلخ، میدان را بیشتر به نفع عطا محمد نور مساعد می‌سازد.

۱_ پیامد حکومت‌داری سکولارهای غرب‌نشین:
پس از سقوط رژیم طالبان، افکار عمومی بیشتر به نفع تکنوکرات‌های غربی مساعد شده بود، آن‌ها با استفاده از لباس، نکتایی و قدرت لفاظی؛ خود را ناجی افغانستان معرفی می‌نمودند. اما ریاست جمهوری آقای غنی که به شدت توام با قوم‌گرایی، فساد سیاسی و افزایش ناامنی بود امیدواری بیرونی‌ها و داخلی‌ها را به تداوم چهره‌های غربی پایین آورده است. و امریکایی‌ها از شکست طالبان و تندروی مذهبی به وسیله مدرن‌های غیر مذهبی‌ خیلی ناامید شده‌اند. از همین‌روی است که بیشتر از همه استاد عطا با داشتن پیشینه‌ جهادی و آراسته با تفکر اسلام میانه‌رو و باورمند به مردم‌سالاری بخت و اقبال زیادتر اکتساب می‌نماید که رهبری یک کشور اسلامی مانند افغانستان را هم به دوش بگیرد.

۲_ جهادی‌های بی روح: عبدالله عبدالله برای سه مرتبه در انتخابات‌های گذشته مورد پشتیبانی بخش بزرگ مردم افغانستان قرار گرفت، او با رسیدن به سمت ریاست اجرایی جز منافع خانوادگی و رسیدگی به لباس و چهره‌اش از همه‌ خواست‌های شهروندی با بی‌تفاوتی چشم بست.
ناظران فکر می‌نمایند تکرار عبدالله، تکرار ناکامی و بُن‌بست سیاسی گذشته است؛ از سوی دیگر او میدان پیروزی و مدنی انتخابات ۲۰۱۴ را در بدل ریاست اجرایی رها کرد، تجربه سیاست جهان سوم نشان داده است که سیاست‌مداران عیاش و نازک‌دل، شجاعت دفاع از حقوق مردم را ندارند.
در کنار آن باید اضافه نمود، چهره‌های مطرح حوزه مقاومت هرکدام‌ بخت شان را در معاونت ریاست جمهوری و سمت‌های بلند حکومتی آزموده‌اند که اغلباً با عدم رضایت مردم پایان یافته‌ است. به‌همین لحاظ است که من فکر می‌کنم عطا محمد نور با داشتن جسارت در تصمیم‌گیری و عریان‌گویی، این‌بار با آزمون زمان و مردم قرار گرفته است که اقبالش را به آزمایش بگیرد.

۳_ تجربه حکومتداری:
سیزده سال ولایت بلخ و تجربه دولتداری در این شهر مهم در کنار آن‌که کامیابی و موفقیت او را تایید می‌نماید و هنر حکومت داری او را نیز به نمایش می‌گذارد؛ آقای نور از جایگاه یک والی پیوسته برای ارزش‌های افغانستان شمول و پاسداری از حقوق شهروندی سخن گفته و کار نموده است. او مهارت فراوان در نزدیک‌سازی و وصل سازی اقوام دارد، به همین خاطر است که او با فکر فراقومی، دانش حکومتداری، و ناکامی تمام چهره‌های دیگر به‌خودی خود شایسته رهبری افغانستان را پیدا نموده است.
شهريار بلخی
منبع: جمهوری اعتماد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا