آخرین اخباراجتماعافغانستانامنیت و حوادثحقوق بشرسیاست

امنیت ملی:

گزارش سوءاستفاده جنسی از کودکان در لوگر برای برای دریافت پناهندگی در غرب بوده است

ریاست امنیت ملی در یک خبرنامه که به خبرگزاری دید فرستاده، می‌گوید که موسی محمودی و احسان‌الله، به خاطر محافظت بازداشت شده و گزارش آنان برای دریافت پناهندگی در کشورهای غربی بوده است.

ریاست امنیت ملی در یک خبرنامه که به خبرگزاری دید فرستاده، می‌گوید که موسی محمودی و احسان‌الله، به خاطر محافظت بازداشت شده و گزارش آنان برای دریافت پناهندگی در کشورهای غربی بوده است.
امنیت ملی گفته: نشر گزارش تحقیقی آقای محمودی در مورد سوءاستفاده جنسی از اطفال در یک تعداد مکاتب ولایت لوگر باعث اغتشاش افکارعامه، خطر برهم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین تن به تهدیدات جدی امنیتی گردید.
ریاست امنیت ملی بازداشت این دو فعال مدنی ولایت لوگر را نپذیرفته و تصریح کرده:« پس از نشر گزارش تهدیدات جدی متوجه آقای محمودی و همکارشان گردید، به همین ملحوظ، نامبرد‌گان به هدف تامین امنیت و محافظت آن‌ها از تهدیدات به یک مکان امن منتقل گردیدند و همچنان قضایای سنگین جرمی که در گزارش آقای محمودی از آن تذکر به عمل آمده، وضاحت طلب شود تا مورد پیگیری نهادهای عدلی و قضایی قرار گیرند.»
روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل از حکومت افغانستان خواست که آقای محمودی را رها کند و همچنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز امروز از ریاست امنیت ملی خواست که هرچه زودتر او را رها سازد.
در همین حال، ریاست امنیت ملی می‌گوید که در تحقیقات معلوم شده که گزارش این فعال مدنی مستند بر اسناد نبوده است و به خاطر گرفتن پناهندگی در یکی از کشورهای غربی انجام شده است.
خبرنامه: متاسفانه از جریان صحبت‌های آقای محمودی واضح گردید که یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و به شکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود. ادعاهای بدون اساس و بدون مدارک اثباتیه این گزارش چندین تن منجمله اطفال چندین مکتب را به تهدید جدی امنیتی مواجه نموده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا