آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

گشایش سیستم الکترونیکی گردآوری عواید در شهرداری مزارشریف

سیستم الکترونیکی گردآوری عواید در شهرداری مزارشریف گشایش یافته و پس از این عواید این نهاد به صورت اعتباری گرد آورده خواهد شد.

سیستم الکترونیکی گردآوری عواید در شهرداری مزارشریف گشایش یافته و پس از این عواید این نهاد به صورت اعتباری گرد آورده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالحق خرمی شهردار مزارشریف در مراسم گشایش این سیستم گفت که ای ایجاد و افتتاح این سیستم، عواید شهرداری بلند رفته و سرعت کار افزایش می‌یابد.
شهردار مزار شریف افزود که راه اندازی این سیستم IFMS)مدیریت واحد مالی ) در ناحیه‌ها و مدیریت مالی شهرداری سبب می‌شود تا ما کنترول الکترونیک بر عواید شهری داشته باشم.
شهردار شهر مزار شریف اظهار داشت: با این سیستم می‌توانیم حقوق کارمندان، بودجه مصرفی و تکس صفایی را با هماهنگی مرکز اجرا نماییم که این سیستم برای شفافیت، بلند رفتن ظرفیت، سرعت کار و افزایش عواید شهرداری بسیار مهم و موثر می‌باشد.
او گفت که مدت آموزش این سیستم سه روز است و کارمندان پس از سه روز می‌توانند به خوبی با آن کار کنند.
بر بنیاد اظهارات آقای خرمی، عواید شهرداری مزارشریف در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۰۰ میلیون افغانی گزارش شده که افزایشی نسبت به سال‌های گذشته نداشته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا