آخرین اخباراسلایدشوافغانستانخبر های مهمسیاست

‌هیئت تحقیق قتل آمر ستار گزارش یافته‌هایش را به زودی منتشر می‌کند

هیئت موظف تحقیق در مورد قتل آمر ستار یافته‌های خویش را از این قتل به رییس جمهور غنی رائه کرد. یافته‌های این هئیت به زودی در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

هیئت موظف تحقیق در مورد قتل آمر ستار یافته‌های خویش را از این قتل به رییس جمهور غنی رائه کرد. یافته‌های این هئیت به زودی در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
به نقل از ارگ، محمد اشرف غنی رییس جمهور گزارش یافته‌های هیئت بررسی رویداد شهادت آمر عبدالستار را استماع کرد.
جنرال سالم شاه ابراهیمی معاون دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی و رییس هیئت مذکور و عبدالرازق هاشمی و حبیب الرحمان افغان اعضای هیئت، گزارش یافته‌های شان را با رییس جمهور شریک ساختند.
آنان گفتند: تلاش کردیم تا رویداد متذکره و ابعاد مختلف آن را به گونۀ همه جانبه در روشنایی قوانین نافذۀ کشور و صلاحیت‌های قانونی نهادهای اجرا کنندۀ عملیات و همچنان ادعاهای مطرح شده با انجام گفت‌وگوها و استعلام‌ها به اکثریت نهادهای ذیدخل در قضیه و اجرای مصاحبه با بزرگان، شاهدان و متضررین مورد بررسی قرار گیرد.
رییس جمهور غنی پس از استماع گزارش هیئت مؤظف، از کار جدی، منسجم و توافق نظر آنان تشکر کرده، گفت که پیشنهادات و نظریات تان مهم است و حکومت به گونه جدی روی یافته های تان تمرکز خواهد کرد.
رییس جمهور هدایات لازم را به خاطر تحقیقات تعقیبی صادر کرد و گفت که یافته‌های هیئت مؤظف با نهادهای مربوطه به شمول امنیت ملی و وزارت امور داخله، برای وضاحت بیشتر شریک ساخته شود و به زودی به سوالات هیئت متذکره پاسخ‌های مناسب و واضح ارائه گردد.
همچنان رییس جمهور خاطرنشان کرد که گزارش هیئت مؤظف با نهادهای عدلی و قضایی به منظور تامین عدالت شریک ساخته شود.
قابل ذکر است که هیئت موظف، جزئیات بیشتر یافته‌های خویش را به زودی طی یک کنفرانس مطبوعاتی با مردم شریک خواهد ساخت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا